ROVA 25 jaar: een traditie van vooruitkijken

ROVA bestaat 25 jaar. Bij de oprichting van ROVA in 1996 zijn de doelen: milieuwinst in de vorm van minder afval, maatschappelijk verantwoorde afvalzorg en zo laag mogelijke kosten voor inwoners. Nu, 25 jaar later, zijn die doelen nog altijd actueel en navigeren de samenwerkende gemeenten samen richting een mooie, schone en duurzame leefomgeving.

ROVA 25 jaar: een traditie van vooruitkijken
ROVA viert dit jaar haar 25-jarig bestaan

Het jubileum-logo op de vlaggen van ROVA

‘Van afval naar grondstof.’ “Het is inmiddels een bekend begrip, maar in 1996 was het nog slechts een ideaalbeeld. Om dat ideaalbeeld realiteit te maken, bundelden de gemeenten van Regio IJssel-Vecht hun krachten in de ‘regionale organisatie verwijdering afvalstoffen’ (ROVA)”, blikt ROVA-directeur Roger Beuting terug.

Inzamelconcepten

Met innovatieve inzamelmethoden werkt ROVA sindsdien iedere dag aan de toekomst. “We begonnen met Diftar in 1998, experimenteerden als een van de eerste in het land met de gescheiden inzameling van verpakkingen (2000) en bedachten de inzamelconcepten omgekeerd inzamelen (2009), 100-100-100 (2015) en #Terugwinnaars (2020)”, vertelt Coert Peters, manager bestuurlijke en juridische zaken bij ROVA. Zelfs vanuit het buitenland ontvangt ROVA interesse in de concepten. “En dat is goed”, zegt Peters met trots. “Hoe meer gemeenten en landen hiermee aan de slag gaan, hoe beter.”

BBR

Met de invoering van beheer van de buitenruimte (BBR) in 2011 kijkt ROVA opnieuw vooruit. “Daarmee vervullen we nu een tweede nutsfunctie voor inwoners: naast de afvalinzameling ook het onderhoud van de buitenruimte. Zo ontzorgen we gemeenten van a tot z. Met daadkracht en denkkracht”, zegt regiomanager Henk van Dijk.

ROVA verzorgt nu beheer van de buitenruimte in vijf gemeenten. Dat aantal zal in de toekomst toenemen. Ook wil ROVA BBR in conceptuele zin verder ontwikkelen. “Denk daarbij aan oplossingen voor klimaatverandering en aantasting van biodiversiteit. Met als resultaat levendige flora en fauna en natuurlijk het welzijn van inwoners”, zegt Van Dijk.

Resultaat

In 25 jaar tijd is ROVA gegroeid naar 23 gemeenten. Mede dankzij de innovaties, de beleidsmatige communicatie, de voorlichting aan inwoners, de kennis en het advies waarmee ROVA haar gemeenten bedient, hebben de ROVA-gemeenten al grote stappen gezet: een gemiddeld scheidingspercentage van 75 procent (ten opzichte van 60 procent landelijk) en een gemiddelde jaarlijkse afvalstoffenheffing van 203 euro per huishouden (ten opzichte van 263 euro landelijk) in 2020. Daarnaast heeft 80 procent van de ROVA-gemeenten in 2020 de VANG-doelstellingen al gerealiseerd.

Nog 25 jaar erbij

ROVA kijkt vol energie, ondernemerschap en vooruitstrevendheid uit naar de volgende periode van 25 jaar. Met een focus op het uitbreiden van de BBR-werkzaamheden en -concepten en het verbeteren van de kwaliteit van grondstoffen. De stip op de horizon is het rijksprogramma ‘Nederland Circulair in 2050’. “Dan worden producten zo ontworpen dat grondstoffen eindeloos kunnen worden hergebruikt. En zijn er toch nieuwe grondstoffen nodig, dan komen die uit hernieuwbare grondstoffen, zoals planten, bomen en voedselresten. Dit vermindert de afhankelijkheid van fossiele grondstoffen.” Beuting: “2050 lijkt ver weg, maar we moeten nu al stappen zetten om daar te komen. ROVA neemt hierin graag het voortouw.”