Schade melden

Is er tijdens onze werkzaamheden schade aan uw eigendom ontstaan? Vul hier het formulier in. Het schadeformulier is niet bedoeld voor het melden van beschadigde of kapotte containers. Hiervoor kunt u contact opnemen met ons Klantcontactcentrum.

Contactgegevens
Plaats en tijd
Schade
Foto schade*
Dit veld is verplicht
Het invullen van het schadeformulier op deze website houdt niet automatisch in dat ROVA verantwoordelijk is voor de gemelde schade en hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden. Aan het indienen van een schademelding kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.