Delen

In de gemeente Zwolle zorgt ROVA voor de inzameling van huishoudelijk afval. Heeft u afval dat niet aan huis wordt ingezameld? Kijk dan op bovenstaande kaart waar en wanneer u uw afval kunt aanbieden. Klik op de icoontjes voor openingstijden.

Grof huishoudelijk afval en grof tuinafval gratis afvoeren
Inwoners van de gemeente Zwolle hebben de mogelijkheid om een beperkte hoeveelheid grof huishoudelijk afval en grof tuinafval gratis af te voeren. Elk Zwols huishouden mag:

 • In totaal jaarlijks 500 kg grof huisvuil en/of grof tuinafval gratis naar het milieubrengstation van ROVA brengen. 
 • Twee tuinzakken voor grof tuinafval per jaar gratis laten brengen en ophalen door ROVA. Hier vindt u meer informatie over het maken van een afspraak.
 • Eén keer per jaar gratis grof huisvuil aan huis laten ophalen door ROVA. Hier vindt u meer informatie over het maken van een afspraak.

Bent u door uw tegoed heen voor dit jaar, maar wilt u wel grofvuil brengen of laten ophalen? Dan betaalt u de volgende kosten:

 • Extra keer tuinzak laten brengen en ophalen: €25,- per zak
 • Extra keer grof huisvuil laten ophalen: €40,- per kubieke meter
 • Extra grof huisvuil brengen: €27,- per 100 kg, met uitzondering van harde plastics en vloerbedekking (€23,50 per 100 kg)
 • Extra tuinafval brengen: €8,10 per 100 kg

Overige afvalstromen: gratis of betaald?
Verschillende afvalsoorten, zoals elektrische apparaten, klein chemisch afval, metaal, piepschuim en vlakglas kunt u, ongeacht de hoeveelheid, gratis inleveren bij het milieubrengstation. Voor sommige andere afvalsoorten moet u betalen. In dit overzicht vindt u hoeveel u per afvalsoort moet betalen. Bij ons milieubrengstation kunt u pinnen of contant betalen.

ROVA-pas 
Gaat u naar het milieubrengstation in Zwolle? Neem dan altijd uw ROVA-pas mee. Uw storttegoed (500kg) wordt namelijk bijgehouden aan de hand van deze pas (de pas heeft een uniek nummer en is adresgebonden).

De ROVA-pas is de pas waarmee u ook ondergrondse containers in de wijk opent. Heeft u als inwoner van Zwolle uw ROVA-pas niet mee bij uw bezoek aan het milieubrengstation? Dan kunt u geen gebruikmaken van uw ‘storttegoed’ en geldt direct het poorttarief.

Meer informatie over de afvalinzameling in uw gemeente vindt u hier.

Asbest
Inwoners uit Zwolle kunnen onder voorwaarden* gratis tot maximaal 600 kilo (= 35 m2) asbest naar het milieubrenstation van ROVA brengen. Dit geldt alleen voor particulieren.

*Op vertoon van een geldige sloopmelding. Kunt u deze niet tonen, dan geldt het poorttarief van €25 per 100kg. Meer informatie over het indienen van een sloopmelding vindt u op de website van de gemeente Zwolle.

Wanneer u als particulier meer dan 35m2 aan asbestdaken heeft moet u deze laten verwijderen door een gecertificeerd bedrijf. Meer informatie is te vinden op de website van Rijksoverheid.

Bij bedrijfsmatige aanbiedingen van asbest: neem contact op met het Klantcontactcentrum van ROVA voordat u naar het milieubrengstation komt.

Aanbiedvoorwaarden asbest
Wanneer u asbest aanbiedt, moet het aan de volgende eisen voldoen:

 • Verpak het asbest dubbel en luchtdicht in asbestfolie of landbouwfolie, zodat elke verlies van de inhoud is uitgesloten
 • Het folie (PE-folie) moet minimaal 0,2 mm dik zijn, zodat het niet beschadigt bij normale transporthandelingen.
 • Asbest verpakt in ondoorzichtig (landbouw)folie moet voorzien zijn van een sticker met de tekst "asbest bevattend".
 • Bied handzame pakketten aan. Het asbest moet door de aanbieder in de asbestcontainer worden gelegd. Het is niet toegestaan om asbest in de container te storten of te gooien.
 • De buitenzijde van de verpakking moet vrij zijn van asbest.
 • Scherpe voorwerpen moeten zijn afgeschermd, zodat deze het folie niet beschadigen.

Meld het altijd bij de medewerker van de weegbrug wanneer u asbest bij zich heeft.

Als u asbest naar een milieubrengstation brengt dat niet van ROVA is, kunnen er andere regels gelden.

Werken bij ROVA

ROVA heeft haar succes mede te danken aan de inzet van ca. 400 medewerkers. Deze professionals werken elke dag aan schon...
Bekijk