ROVA-jaarverslag 2019:  focus op kwaliteit grondstoffen en beheer buitenruimte

ROVA-jaarverslag 2019: focus op kwaliteit grondstoffen en beheer buitenruimte


Delen

In deze bijzondere periode die wordt gedomineerd door corona en de impact hiervan op het dagelijks leven, heeft ROVA het jaarverslag 2019 met als thema ‘Beleving’ gepresenteerd aan de aandeelhouders. Een belangrijk onderwerp voor ROVA, omdat we zichtbaar, aanspreekbaar, beschikbaar én bereikbaar willen zijn voor onze gemeenten en de inwoners. Ook in deze tijd. Om zo bij te dragen aan een positieve beleving bij onze omgeving.

Bekijk via onderstaande slides de prestaties van ROVA in 2019 in vogelvlucht. Navigeer snel door de slides met de pijltjes links en rechts.

Is de tekst niet goed leesbaar? Gebruik de full-screen functionaliteit rechtsonder in de slides.

ROVA heeft in 2019 haar strategie geactualiseerd voor de periode 2020-2025. De strategie is een voortzetting van de huidige koers waarin de circulaire ambities voor afval en grondstoffen, de positionering van ROVA als strategische partner in het beheer en onderhoud van de buitenruimte en continue kennisontwikkeling belangrijke pijlers zijn.

In 2019 heeft 82% van de ROVA-gemeenten de landelijke afvalscheidingsdoelstellingen voor 2020 al behaald. Naast verminderen van restafval is via het programma #Terugwinnaars met gemeenten en inwoners gewerkt aan betere kwaliteit van grondstoffen. Andere belangrijke thema’s waren de verwaarding van grondstoffen via de grondstoffenalliantie CirkelWaarde en de noodzakelijke herziening van de regie over de pmd-keten. Uitbreiding van de dienstverlening in het beheer van de buitenruimte is in 2019 gerealiseerd door het besluit van de gemeente Oost Gelre om deze werkzaamheden, net als de afvalinzameling, bij ROVA onder te brengen.

Zorgen bestaan over de externe kostenontwikkelingen die doorwerken op de lasten voor gemeenten en hun inwoners. Voorbeelden hiervan zijn de ontwikkeling van de Rijksbelasting op het verbranden van afval en dalende opbrengsten en hogere recyclingkosten voor grondstofstromen als papier, textiel en plastics. Deze ontwikkelingen dwingen tot nog meer scherpte in de eigen bedrijfsvoering dan gebruikelijk. ROVA sloot 2019 af met een positief resultaat dat ongeveer gelijk was aan het resultaat over 2018.

Meer weten?

Bekijk het volledige jaarverslag

ROVA-pas aanvragen

Bekijk