Veelgestelde vragen rondom het coronavirus

Veelgestelde vragen rondom het coronavirus


Delen

Ons klantcontactcentrum is extra druk in verband met vragen over onze dienstverlening door het coronavirus. Al onze dienstverlening blijft doorgaan. Jouw afval wordt volgens de normale dienstregeling opgehaald. Ook blijven onze milieubrengstations open. We verzoeken je vriendelijk alleen te bellen voor spoedvragen. Bedankt!

Veelgestelde vragen


ALGEMENE VRAGEN

Hoe gaat ROVA om met de maatregelen van de overheid om verspreiding van het coronavirus te voorkomen?
De werkzaamheden van ROVA vallen onder beroepen die door de overheid aangemerkt worden als vitale functies. Dat betekent dat onze dienstverlening rondom de inzameling van afval en grondstoffen zoveel mogelijk doorgaat. We nemen hierbij alle hygiënemaatregelen in acht, houden afstand tot elkaar, en werken thuis wanneer onze werkzaamheden dat toelaten. Daarnaast blijven medewerkers met verkoudheidsklachten thuis.

Kunnen medewerkers van ROVA het coronavirus oplopen via het afval dat wordt ingezameld?
Het RIVM heeft laten weten dat, mits onze collega's beschermende maatregelen nemen, zoals het dragen van werkhandschoenen, er geen reden is voor ongeruistheid en er geen verdergaande maatregelen nodig zijn. Het virus wordt vooral overgedragen door hoesten en niezen, direct lichamelijk contact en contact met veel aangeraakte voorwerpen. 


AFVAL EN GRONDSTOFFEN

Wordt mijn afval nog opgehaald?
Ja, uw afval en grondstoffen worden opgehaald volgens de normale dienstregeling. Kijk hiervoor in de ROVA-app of op onze website. Onze inzameling behoort tot de vitale beroepsgroep. Dat betekent dat medewerkers van de inzameling een beroep kunnen doen op kinderopvang. We doen er alles aan om de dienstverlening door te laten lopen. Mocht het wijzigen dan informeren wij u hierover proactief.

Wel merken we doordat veel mensen thuiswerken er ook meer auto's in de straat staan. Wij willen u vragen om rekening te houden met het parkeren van uw auto. Parkeer uw auto zodanig dat onze voertuigen door de straat kunnen en containers bereikbaar zijn voor onze voertuigen.

Zijn de milieubrengstations nog open?
Ja, de milieubrengstations zijn nog open. Wij verzoeken u wel om uw afval niet te brengen wanneer u gezondheidsklachten hebt, ook niet bij milde verkoudheidsklachten. Houd bij uw bezoek aan een van onze milieubrengstations rekening met de volgende hygiëne- en veiligheidsmaatregelen:

 • De medewerkers van ROVA assisteren niet bij het uitladen
 • Bij uitladen van spullen mag maximaal 1 persoon de auto verlaten (dus kom alleen als u uw spullen zelf uit de auto kunt laden)
 • Onze medewerkers zijn geïnstrueerd om 1,5 meter afstand te houden
 • Voor voldoende afstand op het terrein laten we een beperkt aantal voertuigen tegelijk toe
 • Wij accepteren momenteel alleen pin-betalingen

We merken dat er meer bezoek is dan gewoonlijk. Een bezoek aan het milieubrengstation is geen uitje. Kom dus alleen als dat echt noodzakelijk is en houd u aan bovenstaande regels. Wij laten steeds een beperkt aantal bezoekers toe op de locatie. Dit om voldoende afstand tussen de personen op de locatie te kunnen bewaren. Dit zorgt voor langere wachtrijen dan gebruikelijk. Ook daarom is het belangrijk bezoeken aan het milieubrengstation zoveel mogelijk te beperken.  

Hoe lang is de wachtrij voor het milieubrengstation?
Dit verschilt per milieubrengstation. We merken dat er meer bezoek is dan gewoonlijk. Een bezoek aan het milieubrengstation is geen uitje. Doordat er slechts een beperkte hoeveelheid bezoekers per locatie worden toegelaten, kan de wachtrij oplopen tot langer dan 30 minuten. 

Mag ik het milieubrengstation nog op als ik na sluitingstijd nog in de rij sta?
Nee, we hanteren onze regeluiere sluitingstijden op onze milieubrengstations. Ook al staat u dan nog in de rij, wij sluiten onze poort. Wij adviseren u alleen te komen als het echt nodig is. En als u komt, dan ruim op tijd te komen. Houd rekening met lange wachtrijen. 

Kan ik mijn spullen nog steeds naar de GRIP- of KCA-wagen brengen?
De GRIP- en de kca-wagen blijven rijden volgens het bestaande schema. Wij verzoeken u wel om uw afval niet te brengen wanneer u gezondheidsklachten hebt, ook niet bij milde verkoudheidsklachten. Houd u daarnaast aan de volgende  maatregelen:

 • Houd minimaal 1,5 meter afstand
 • Gooi uw afval zelf in de containers
 • De medewerkers van ROVA assisteren niet bij het uitladen

Ik heb een afspraak voor ophalen grof huishoudelijk afval of tuinafval. Komen jullie dit ophalen?
Ja, grof huishoudelijk afval en tuinafval komen wij ophalen komen wij halen volgens afspraak. We krijgen extra aanvragen nu veel mensen thuis zijn. Ondanks de extra vraag kiezen we ervoor geen extra routes in te plannen. Het bezorgen en ophalen van tuinzakken en grof afval blijft mensenwerk. ROVA probeert haar dienstverlening op normale wijze uit te voeren. Hiervoor is het belangrijk dat we zorgvuldig omgaan met onze bezetting. Wij kiezen ervoor om, ondanks de extra vraag, geen extra routes te rijden, zodat we onze gebruikelijke dienstverlening zoals het legen van containers zo lang mogelijk gewoon door kunnen laten gaan.

Kan ik nog een afspraak maken voor grof huishoudelijk afval of grof tuinafval?
Ja, wij plannen nog steeds afspraken in voor grof huishoudelijk afval en grof tuinafval. In de gemeente Zwolle en Amersfoort is dit kosteloos. Inwoners van Zwolle en Amersfoort kunnen zelf online een afspraak inplannen onder het menu-item aanvragen van de inzamelkalender of de ROVA-app. Hier vindt u ook direct een actueel overzicht van de beschikbare ophaaldagen. U hoeft niet te bellen voor andere dagen. Ondanks dat wij een toename in de vraag merken, plannen wij geen extra routes in. Ophalen van grof huishoudelijk afval en tuinafval blijft mensenwerk. ROVA probeert haar dienstverlening op normale wijze uit te voeren. Hiervoor is het belangrijk dat we zorgvuldig omgaan met onze bezetting. Wij kiezen ervoor om, ondanks de extra vraag, geen extra routes te rijden, zodat we onze gebruikelijke dienstverlening zoals het legen van containers zo lang mogelijk gewoon door kunnen laten gaan.

Ik moet een machtiging ondertekenen voor grof huishoudelijk afval of tuinafval, kan dit contactloos?
Nee, de machtiging moet worden ondertekend. Wel hebben we onze werkwijze hierop aangepast. Onze collega’s houden minimaal 1,5 meter afstand. Wanneer u een machtigingsformulier moet ondertekenen, legt onze collega dit voor de deur, belt aan, neemt voldoende afstand en vraagt u het formulier in te vullen en te ondertekenen. U kunt vervolgens weer afstand nemen, zodat onze chauffeur het ingevulde formulier kan ophalen en meenemen.

Bij ons wordt het oud papier opgehaald door verenigingen. Komen die het oud papier nog ophalen?
In enkele gemeenten assisteren vrijwilligers ons bij het ophalen van oud papier. Wanneer blijkt dat veel vrijwilligers niet kunnen komen, kan het voorkomen dat het papier niet meer kan worden opgehaald. We proberen dit zoveel mogelijk op te vangen, maar we kunnen dit niet garanderen. Houd de ROVA-app en onze website in de gaten. Wij informeren u hierover proactief.

Gaat de compostdag op 28 maart nog door?
De compostdag is voor dit jaar afgelast.  

Gaan de gratis grof tuinafval brengdagen dit voorjaar door?

UPDATE: Net als in maart zijn in april in de gemeenten Staphorst, Steenwijkerland en Zwartewaterland dagen waarop inwoners gratis grof tuinafval mogen brengen. De locatie Wolfshagen in Hasselt is tijdens de actiedag op 28 maart gesloten gebleven vanwege de situatie in de gemeente Zwartewaterland. In de andere twee gemeenten zijn de dagen goed verlopen. De actiedagen in april in Staphorst (11 en 25 april) en Steenwijkerland (17 en 18 april) gaan door. Voor Zwartewaterland (11 april) wordt hier later nog over besloten.

Dit wordt per situatie beoordeeld. De gratis grof tuinafval brengdag van 28 maart 2020 in Zwartewaterland gaat niet door. In overleg met Wolfshagen en de gemeente Zwartewaterland zijn we tot de conclusie gekomen dat de veiligheid op de locatie Wolfshagen niet kon worden gewaarborgd. De overige grof tuinafval brengdagen gaan voorlopig door. Houd bij uw bezoek rekening met de volgende maatregelen:

 • De medewerkers van ROVA assissteren niet bij het uitladen
 • Bij het uitladen van spullen mag maximaal 1 persoon de auto verlaten (dus kom aleen als u uw spullen zelf uit de auto kunt laden)
 • Onze medewerkers zijn geinstrueerd om 1,5 meter afstand te houden
 • Voor voldoende afstand op het terrein laten we beperkt aantal voertuigen tegelijk toe

Gaan de speciale brengdagen voor grof tuinafval door?
Ja, deze dagen in verschillende gemeenten gaan vooralsnog door. Wel vragen we bij uw bezoek rekening te houden met de door ons genomen maatregelen op onze milieubrengstations. Daarnaast moet u rekening houden met langere wachttijden dan gebruikelijk doordat slechts een beperkte hoeveelheid bezoekers tegelijk op onze milieubrengstations wordt toegelaten.

Waarom staan voertuigen van ROVA soms stil in de straat?
ROVA heeft diverse preventieve maatregelen genomen, waaronder het beperken van fysiek contact tussen onze medewerkers en het contact met inwoners. Uit voorzorg zijn onze kantines en ontmoetingsplekken op locaties gesloten. Medewerkers van de inzameling, reiniging en beheer van de buitenruimte lunchen daarom de komende periode op de locatie waar ze op dat moment werkzaam zijn. Ook in woonwijken. Hierdoor zijn meer stilstaande voertuigen, uiteraard op een veilige locatie.


BEHEER BUITENRUIMTE

Gaan de werkzaamheden voor het beheer en onderhoud van de buitenruimte nog door?
Wij volgen zo goed mogelijk onze onderhoudsplanning en waar nodig nemen wij extra maatregelen om de veiligheid en gezondheid van onze collega’s en omwonenden te waarborgen.

Blijfen speeltuinen in Zwolle toegankelijk?
Speelplekken in de gemeente Zwolle blijven open. Kleine kinderen kunnen nog steeds samen spelen. Ouders moeten wel conform de adviezen van het RIVM onderling voldoende afstand houden. Uiteraard is spel zonder direct fysiek contact het beste. Uitzondering is momenteel de speelvoorziening in Park Wezenlanden. Vanwege de grote druk op het gebruik en omdat de wijkboerderij is gesloten, is deze speelplek voorlopig gesloten. We merken dat veel ouders met kinderen gebruik maken van de speeltuin. Ouders zitten samen dicht bij elkaar aan picknicktafels en kinderen spelen gezamenlijk op speeltoestellen. Hierdoor werd de minimale afstand van 1,5 meter niet gehonoreerd.

Gaan de recreatieplassen in Zwolle open?
De recreatieplassen in Zwolle zijn openbaar gebied en daarom toegankelijk. Wel moet u zich houden aan de richtlijnen vanuit het RIVM.

De voorzieningen bij de plassen gaan echter niet open tot 1 juni 2020. Er is geen toezicht bij de recreatieplassen. Afhankelijk van de maatregelen van de regering en RIVM beslissen we of de voorzieningen bij de recreatieplassen daarna weer open gaan.

Gaat de veerpont tussen Hattem en Zwolle varen?
Het veerpont ‘het Kleine Veer’ tussen Hattem en Zwolle gaat niet varen tot 1 juni 2020. Afhankelijk van de maatregelen van de regering en RIVM beslissen we of de veerpont daarna kan varen.


VOORLICHTING EN EDUCATIE

Kan ik een rondleiding bij jullie krijgen?
Alle rondleidingen tot en met 6 april zijn de komende tijd afgelast om besmettingen te voorkomen. Na 1 juni 2020 kunt u onder voorbehoud voorlichtingen bij ons inplannen. Hiermee volgen we het advies van RIVM.

Er stond een Groentour gepland voor mijn school, gaat deze door?
Nee, wij hebben ons educatieprogramma voor basisscholen (de Groentour) en andere voorlichtingsactiviteiten opgeschort tot en met in ieder geval 1 juni 2020. Het risico op verspreiding van het virus is te groot als grote groepen mensen bij elkaar komen. Hiermee volgen we het advies van RIVM.

Ik heb mij aangemeld voor de jeugdtuinen in Zwolle, gaat dit door?
De uitvoering van de jeugdtuinen gaat dit seizoen op een andere manier. De deelnemers (ouders en kinderen) worden hierover nog geïnformeerd. De startbijeenkomst op 2 april 2020 is uitgesteld. Als we een aantal weken later alsnog kunnen starten hebben we nog een heel tuinseizoen om te tuinieren.


MOOI SCHOON

Gaat de Week van Mooi Schoon door?
Nee, al onze voorlichtings- en educatieactiviteiten tot en met 1 juni 2020 zijn afgelast. Hieronder valt ook de Week van Mooi Schoon. Het risico op verspreiding van het virus is te groot als grote groepen mensen bij elkaar komen. Hiermee volgen we het advies van RIVM.

Gaat de Landelijke Opschoondag door?
Nee, op basis van de ontwikkelingen rond het coronavirus is besloten de Landelijke Opschoondag te annuleren.

Kan ik nog incidentele zwerfvuilacties aanmelden?
Nee, deze acties worden door Mooi Schoon  in ieder geval tot en met 1 juni 2020 niet gefaciliteerd. Hiermee volgen we het advies van RIVM.

 

ROVA-pas aanvragen

Bekijk