Voorkom stank in uw pmd-container

Voorkom stank in uw pmd-container


Delen

Bij een langdurige periode met mooi weer kan het voorkomen dat uw pmd-container gaat stinken. Dat is vervelend maar u kunt er wat tegen doen. 

Hulpmiddelen die de stank verminderen zijn: 

  • Zet de container(s) zoveel mogelijk in de schaduw
  • Plaats iets onder de containerdeksel zodat deze op een kiertje staat.
  • Maak de container in de zomerperiode vaker schoon met water en eventueel groene zeep.
  • Laat de container bij langdurige afwezigheid (zoals vakantie) leeg en schoon achter.
  • Zorg ervoor dat uw pmd-afval zo schoon mogelijk de container in gaat. Spoel desnoods de verpakkingen eerst af.

Compostdag

Composteren van gft- en groenafval is goed voor het milieu. ROVA zamelt groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval) e...
Bekijk