Vanwege vorst zit het afval in mijn container vast. Wat nu?

Vanwege vorst zit het afval in mijn container vast. Wat nu?


Delen

Bij vorst doen wij onze uiterste best om uw container te legen. Desondanks kan het voorkomen dat het afval (deels) vastgevroren blijft zitten. Gelukkig zijn er tips om vastgevroren afval te voorkomen:

  • Stamp het afval niet aan en maak licht en vastzittend afval op de inzameldag los van de wanden.
  • Plaats de gft-container uit de wind en leg krantenpapier of zaagsel onderin de container.
  • Gooi zo min mogelijk nat afval in de gft-container door het uit te laten lekken.
  • Plaats de container een dag van te voren binnen in een overdekte ruimte.
  • Bied bij vorst indien mogelijk de container niet aan.

Wat is omgekeerd inzamelen?

Omgekeerd inzamelen is een duurzaam idee van ROVA. Het helpt gemeenten bij het behalen van de milieudoelstellingen. Maar...
Bekijk