Onder welk afval valt piepschuim?


Delen

Piepschuim hoort bij het restafval. Een kleine hoeveelheid kan in de restafval-container of in de ondergrondse container voor restafval indien u beschikt over een milieupas. 

Piepschuim kan, mits droog en schoon aangeboden, gerecycled worden tot nieuw piepschuim. Op de milieubrengstations van ROVA kan piepschuim kosteloos worden ingeleverd.

Voorwaarden:
- Piepschuim moet droog, schoon en wit aangeleverd worden;
- Het betreft enkel piepschuim dat wordt gebruikt als vulmateriaal;
- De delen mogen geen verfresten of andere gevaarlijke stoffen bevatten;
- Het mag niet vermengd of verlijmd zijn met andere producten / verpakkingen zoals bijvoorbeeld plastic of papier;

Welk afval hoort in de pmd container?

Pmd staat voor plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons. Pmd gaat dus om verpakkingen. Belangrijk is...
Bekijk