Onder welk afval valt piepschuim?


Delen

Piepschuim hoort bij het restafval. Een kleine hoeveelheid kan in de restafval-container of in de ondergrondse container voor restafval indien u beschikt over een milieupas. 

Piepschuim kan, mits droog en schoon aangeboden, gerecycled worden tot nieuw piepschuim. Op de milieubrengstations van ROVA kan piepschuim kosteloos worden ingeleverd.

Voorwaarden:
- Piepschuim moet droog, schoon en wit aangeleverd worden;
- Het betreft enkel piepschuim dat wordt gebruikt als vulmateriaal;
- De delen mogen geen verfresten of andere gevaarlijke stoffen bevatten;
- Het mag niet vermengd of verlijmd zijn met andere producten / verpakkingen zoals bijvoorbeeld plastic of papier;

Vanwege vorst zit het afval in mijn container vast. Wat nu?

Bij vorst doen wij onze uiterste best om uw container te legen. Desondanks kan het voorkomen dat het afval (deels) vastg...
Bekijk