Onder welk afval valt piepschuim?


Delen

Piepschuim hoort bij het restafval. Een kleine hoeveelheid kan in de restafval-container of in de ondergrondse container voor restafval indien u beschikt over een milieupas. 

Piepschuim kan, mits droog en schoon aangeboden, gerecycled worden tot nieuw piepschuim. Op de milieubrengstations van ROVA kan piepschuim kosteloos worden ingeleverd.

Voorwaarden:
- Piepschuim moet droog, schoon en wit aangeleverd worden;
- Het betreft enkel piepschuim dat wordt gebruikt als vulmateriaal;
- De delen mogen geen verfresten of andere gevaarlijke stoffen bevatten;
- Het mag niet vermengd of verlijmd zijn met andere producten / verpakkingen zoals bijvoorbeeld plastic of papier;

Mijn container is kapot, wat nu?

In de meeste gevallen kunnen wij uw container repareren, als dit niet mogelijk is dan vervangen wij uw container. Neem h...
Bekijk