Schade melden

Schade melden


Delen

Schade melden, hoe werkt het? 

De medewerkers van ROVA proberen hun werk zo goed mogelijk te doen met zo min mogelijk overlast voor de inwoners van onze gemeenten. Toch kan het gebeuren dat bij werkzaamheden in de buitenruimte of bij de afvalinzameling schade ontstaat aan uw eigendommen. Wanneer onze medewerkers dat zelf merken, melden zij dat intern zodat kan worden achterhaald wie de tegenpartij is. 

Soms merken zij echter niet dat zij schade veroorzaken of kunnen wij niet direct achterhalen met wie we contact moeten opnemen om de schade af te handelen. Constateert u schade aan uw persoonlijk eigendom en vermoedt u dat deze door ROVA is veroorzaakt? Dan kunt u dit bij ons melden via dit formulier op deze website. Na ontvangst van uw melding, onderzoeken wij deze eerst om te bepalen of wij verantwoordelijk zijn voor de schade om vervolgens uw melding in behandeling te nemen. Het kan namelijk ook zijn dat de schade niet door ons is veroorzaakt. In dat geval nemen wij uw melding niet verder in behandeling. In beide gevallen krijgt u een reactie van ons. 

NB: Als uw inzamelcontainer kapot is gegaan tijdens de inzameling hoeft u geen formulier in te vullen. Neemt u hiervoor contact op met ons Klantcontactcentrum, wij komen uw container repareren of vervangen.

Schadeafhandeling

Wij streven ernaar u binnen tien werkdagen na ontvangst van uw melding een reactie te geven. Om deze termijn zo kort mogelijk te kunnen houden, is het van belang dat uw melding zo compleet mogelijk is. Mochten wij desondanks meer informatie nodig hebben om de melding goed te kunnen beoordelen, dan nemen wij contact met u op.

Als wij niet verantwoordelijk zijn voor de schade, aanvaarden wij hiervoor ook geen aansprakelijkheid. Wij informeren u hierover en sluiten uw melding af in ons systeem. 

Zijn wij wel verantwoordelijk voor de schade, dan sturen wij uw melding ter afhandeling door naar onze verzekeringsmaatschappij. Indien het gaat om schade aan uw voertuig dan moet u altijd samen met ons het Europees schadeformulier invullen. De verzekeringsmaatschappij neemt contact met u of uw verzekeringsmaatschappij op voor de afhandeling van de melding. De termijn waarop de melding is afgehandeld, is afhankelijk van de verzekeringsmaatschappij. 

Meer informatie

Onze privacyverklaring kunt u hier lezen.

Heeft u vragen over het formulier of wilt u weten wat de status van uw melding is? Neem dan contact op met ons Klantcontactcentrum via klantenservice@rova.nl of (038) 427 3777. Wij zijn maandag t/m vrijdag bereikbaar van 8.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur.

1 Disclaimer

Het invullen van het schadeformulier op deze website houdt niet automatisch in dat ROVA verantwoordelijk is voor de gemelde schade en hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden. Aan het indienen van een schademelding kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. 

ROVA-jaarverslag 2019: focus op kwaliteit grondstoffen en beheer buitenruimte

In deze bijzondere periode die wordt gedomineerd door corona en de impact hiervan op het dagelijks leven, heeft ROV...
Bekijk