Oude medicijnen of injectienaalden, waar lever je ze in?

Oude medicijnen of injectienaalden, waar lever je ze in?


Delen

Oude medicijnen bevatten stoffen die gevaarlijk kunnen zijn. Daarom horen ze bij het klein chemisch afval (kca) en zamelen we ze apart in. Hiermee voorkomen we dat medicijnen bijvoorbeeld in ons oppervlaktewater terecht komen, waardoor ons drinkwater vervuild kan raken. 

Waar kunt u ze inleveren?
Oude medicijnen of injectienaalden kunnen ingeleverd worden op het milieubrengstation, of, afhankelijk van de gemeente waar u woont, in de klein chemisch afval-box of bij uw apotheek.

ROVA heeft samen met gemeenten en de apotheken afspraken gemaakt over de inzameling van oude medicijnen en injectienaalden. In verschillende gemeenten waar ROVA afval en grondstoffen inzamelt is het mogelijk om oude medicijnen of injectienaalden in te leveren bij die apotheken. De oude naalden en geneesmiddelen worden opgeslagen in speciale vaten. ROVA haalt deze vaten bij de apotheken op. Daarna wordt afval gescheiden en verwerkt in speciale installaties.

Verpakkingen
Verpakkingen van geneesmiddelen kunnen gewoon bij het oud papier of het restafval, omdat dit geen klein chemisch afval is. In het overzicht hieronder zie u wat waar in hoort.

Wat hoort waar?
Gebruikte en ongebruikte injectienaalden
(in een stevige afgesloten verpakking)
Milieubrengstation
Klein chemisch afvalbox*
Apotheek*
Restanten medicijnen
(in een plastic zak, zonder verpakking)
Milieubrengstation
Klein chemisch afvalbox*
Apotheek*
Lege ampullen, lege insulinepatronen,
lege pillenstrips, wattenverband, e.d.
Huishoudelijk afval
Lege medicijnflesjes Glasbak
Kartonnen doosjes, bijsluiters en overige
papieren verpakkingen van medicijnen
Oud papier & karton

* Deze mogelijkheid verschilt per gemeente. Kijk in het overzicht hieronder voor de inzamelmogelijkheden van kca bij uw gemeente.

 Inzamelmogelijkheden kca per gemeente
Aalten Raalte
Amersfoort Staphorst
Bunschoten Steenwijkerland
Dalfsen Tubbergen
Dinkelland Twenterand
Hardenberg Urk
Hattem Westerveld
Heerde Winterswijk
Kampen Woudenberg
Olst-Wijhe Zwartewaterland
Ommen Zwolle
Oost Gelre

Let op:

  • Gebruikte injectienaalden worden alleen geaccepteerd als u ze in een stevige gesloten verpakking aanbiedt.
  • Verwijder uw naam en adresgegevens van de restanten medicijnen, of maak het etiket onleesbaar.


Mijn container is kapot, wat nu?

In de meeste gevallen kunnen wij uw container repareren, als dit niet mogelijk is dan vervangen wij uw container. Neem h...
Bekijk