Verkeerd aangeboden afval


Delen

De gemeente Amersfoort en ROVA werken dagelijks aan een schone leefomgeving. Dit kunnen we niet alleen, daar hebben we uw hulp bij nodig.

Houd uw buurt netjes, zet bijvoorbeeld geen afval naast de ondergrondse container. Heeft u afval dat niet in de container past, bied dit dan aan als grof huishoudelijk afval. U kunt een afspraak maken om het grof huishoudelijk afval aan huis op te laten halen, of u kunt dit naar het milieubrengstation brengen. 

Heeft de ondergrondse container een storing? Meld de storing bij ons klantcontactcentrum en neem uw afval tijdelijk mee terug naar de woning. Wij komen zo snel mogelijk om de storing te verhelpen. 

Controle

De gemeente Amersfoort en ROVA controleren regelmatig de ondergrondse containers op zakken die naast de containers worden geplaatst. Mochten medewerkers van ROVA zakken aantreffen naast de ondergrondse containers, dan wordt hier melding van gemaakt bij de afdeling Toezicht en Handhaving van de gemeente. De handhavers van de gemeente nemen het verkeerd aangeboden afval mee en onderzoeken het. De toezichthouders van de gemeente hebben officieel toestemming om zakken met afval te controleren. Zij mogen de zakken openmaken, controleren en hier gegevens uithalen. Zo hopen we te achterhalen wie het afval heeft achtergelaten. Als dit lukt, kan de dader een boete krijgen.

Om duidelijk te maken dat de zakken met afval naast de ondergrondse containers verkeerd zijn aangeboden, wordt er een sticker op de zakken met afval geplakt.  

 

Mijn container is kapot, wat nu?

In de meeste gevallen kunnen wij uw container repareren, als dit niet mogelijk is dan vervangen wij uw container. Neem h...
Bekijk