Tarievenlijst ROVA locaties

Tarievenlijst ROVA locaties


Delen

Als u uw afval naar ROVA brengt, kan het zijn dat u daarvoor moet betalen. In dit overzicht vindt u de afval- en grondstofsoorten waarvoor u moet betalen en de tarieven voor 2019. Het helpt wanneer u uw afval en grondstoffen zo veel mogelijk gescheiden aanlevert. De tarieven gelden alleen voor particulieren.

Inwoners van de gemeente Zwolle en de gemeente Dalfsen dienen hun ROVA-pas mee te nemen voor toegang tot het milieubrengstation. Storten zonder pas kan ook, maar dan betaalt u voor alle afvalsoorten het hoogste tarief.

Tarievenlijst 2019 voor ROVA locaties*

Tariefgroep A

Kosten per 100 kilo (incl. BTW)
Autobanden € 24,00
Dakleer € 24,00
Grof huishoudelijk afval € 24,00
Matrassen  € 24,00
Restafval € 24,00
Schoon riet € 24,00
Tariefgroep B
Bouw- en sloopafval € 21,50
Geïmpregneerd Hout € 21,50
Gips € 21,50
Harde kunststoffen € 21,50
Vloerbedekking € 21,50
Tariefgroep C
Asbest (verpakt in folie)** € 8,00
Grof tuinafval*** € 8,00
Grond (schoon)**** € 8,00
Hout € 8,00
Landbouwfolie***** € 8,00
Tariefgroep D
Puin (delen < 70x70 cm) € 2,55
Tariefgroep E
Elektrische apparaten Gratis
Flessen- en vlakglas Gratis
Huisdierkadavers****** Gratis
Kca Gratis
Metalen Gratis
Papier en Karton Gratis
Piepschuim (eps) Gratis
Pmd Gratis
Textiel Gratis

*Inwoners uit Amersfoort kunnen kosteloos afval naar het milieubrengstation in Amersfoort brengen.
**Voor inwoners uit Zwolle gelden speciale regels voor het aanbieden van asbest.
***Grof tuinafval van inwoners uit de gemeenten: Hattem, Olst-Wijhe, Raalte en Winterswijk wordt kosteloos geaccepteerd. Voor inwoners uit Hardenberg en Ommen is snoeiafval gratis.
***Inwoners uit Zwolle mogen per dag tot 250 kilo afval gratis wegbrengen. Voor puin, bouw- en sloopafval gelden andere voorwaarden. Brengt u op een dag meer afval? Dan gaat u per kilo betalen.
****Voor inwoners uit Zwolle geldt dat de eerste 250 kilo gratis is. Inwoners uit Amersfoort kunnen 1 kuub (1 m3) gratis aanbieden. Wel dient een verklaring getekend te worden.
*****Landbouwplastic wordt alleen apart ingezameld op het ROVA-milieubrengstation Bovenveld. Op alle andere locaties dient landbouwfolie aangeboden te worden als bedrijfsafval en tegen het bedrijfsafvaltarief.
******Huisdierkadavers worden alleen geaccepteerd op de milieubrengstations in Zwolle en Amersfoort

LET OP: voor bedrijven gelden andere tarieven voor de volgende stromen:

Tarief 2019 per 100 kilo (incl. BTW)
Asbest verpakt in folie € 18,76
Banden/rubber etc. € 27,83
Bouw- en sloopafval (piepschuim)*  € 51,43
Dakleer € 30,86
Hout € 10,53
Matrassen € 57,48
Papier en karton € 8,00
Rubber/grote banden € 33,28

*Betreft grotere hoeveelheden aangeleverd als monostroom. 

U kunt uw afval brengen op een van de volgende milieubrengstations.

Het afval in de gft-container stinkt. Kan ik hier iets aan doen?

Als het buiten warm is, kan het afval in uw container voor groente-, fruit- en tuinafval (gft) gaan stinken. Gelukkig zi...
Bekijk