Tarievenlijst ROVA-locaties

Tarievenlijst ROVA-locaties


Delen

Om de kans op verspreiding van het coronavirus te beperken hebben wij  bijzondere maatregelen getroffen op onze milieubrengstations. Houd bij uw bezoek aan een van onze milieubrengstations rekening met de volgende hygiëne- en veiligheidmaatregelen:

  • Wij accepteren momenteel alleen pin-betalingen
  • Onze medewerkers zijn geïnstrueerd om 1,5 meter afstand te houden
  • Bij gezondheidsklachten verzoeken wij u onze milieubrengstations niet te bezoeken

We zien de drukte toenemen op onze milieubrengstations. Het gaat met name om bezoekers met een beperkte hoeveelheid spullen, bijvoorbeeld slechts een doosje vol. Dit is om meerdere redenen niet wenselijk:

  • Het zorgt voor (onnodige) extra risico's  voor u en onze collega's door extra contactmomenten
  • Het zorgt voor extra werkdruk voor onze collega's

We roepen inwoners op het bezoek aan de milieubrengstations zoveel mogelijk te beperken en de af te geven goederen eerst zoveel mogelijk thuis te verzamelen om vervolgens met een grotere hoeveelheid in één keer naar het milieubrengstation te gaan. 


Als u uw afval naar ROVA brengt, kan het zijn dat u daarvoor moet betalen. In dit overzicht vindt u de afval- en grondstofsoorten waarvoor u moet betalen en de tarieven. Het helpt wanneer u uw afval en grondstoffen zo veel mogelijk gescheiden aanlevert. De tarieven gelden alleen voor particulieren.

Inwoners van de gemeenten Dalfsen en Zwolle dienen hun ROVA-pas mee te nemen voor toegang tot het milieubrengstation. Storten zonder pas kan ook, maar dan betaalt u voor alle afvalsoorten het hoogste tarief.

Tarievenlijst voor ROVA locaties*

Tariefgroep A

Kosten per 100 kilo (incl. BTW) 2021
Autobanden € 27,00
Dakleer € 27,00
Grof huishoudelijk afval € 27,00
Matrassen € 27,00
Restafval******* € 27,00
Schoon riet € 27,00
Tariefgroep B
Bouw- en sloopafval € 23,50
Geïmpregneerd hout € 23,50
Gips € 23,50
Harde kunststoffen € 23,50
Vloerbedekking € 23,50
Tariefgroep C
Grof tuinafval*** € 8,10
Grond (schoon)**** € 8,10
Hout € 8,10
Tariefgroep D
Puin (delen < 70x70 cm) € 4,20
Tariefgroep G
Elektrische apparaten Gratis
Flessen- en vlakglas Gratis
Huisdierkadavers****** Gratis
Kca Gratis
Metalen Gratis
Papier en Karton Gratis
Piepschuim (eps) Gratis
Pmd Gratis
Textiel Gratis
Asbest € 25,00
Bouw- en Sloopafval (piepschuim/islolatie) € 47,50

*Inwoners uit Amersfoort kunnen kosteloos afval naar het milieubrengstation in Amersfoort brengen.
**Voor inwoners uit Zwolle gelden speciale regels voor het aanbieden van asbest.
***Grof tuinafval van inwoners uit de gemeenten: Hattem, Olst-Wijhe, Raalte en Winterswijk wordt kosteloos geaccepteerd. Voor inwoners uit Hardenberg en Ommen is snoeiafval gratis. Daarnaast geldt voor het aanbieden van grof tuinafval een maximum van 500 kilo. Indien een bezoeker van het milieubrengstation per bezoek 500 kilo of meer grof tuinafval aanbiedt dan beschouwen we dat als bedrijfsmatig afval. Voor bedrijfsmatig afval gelden andere tarieven.  
***Inwoners uit Zwolle mogen (per huishouden) op jaarbasis gratis 500 kg grof huishoudelijk afval en/of grof tuinafval wegbrengen. Hier vindt u meer informatie.
****Inwoners uit Amersfoort kunnen 1 kuub (1 m3) gratis aanbieden. Wel dient een verklaring getekend te worden.
*****Landbouwplastic wordt alleen apart ingezameld op het ROVA-milieubrengstation Bovenveld. Op alle andere locaties dient landbouwplastic aangeboden te worden als bedrijfsafval en tegen het bedrijfsafvaltarief.
******Huisdierkadavers worden alleen geaccepteerd op de milieubrengstations in Zwolle en Amersfoort
*******Bezoekers van het milieubrengstation in Raalte met zakken restafval minder dan 10 kg, betalen €1,50 per zak restafval

LET OP: voor bedrijven gelden andere tarieven voor de volgende stromen:

per 100 kilo (incl. BTW) 2021
Asbest verpakt in folie € 25,00
Banden/rubber etc. € 32,50
Bouw- en sloopafval (piepschuim)*  € 55,66
Dakleer € 33,28
Hout € 10,53
Landbouwfolie € 14,70
Matrassen € 57,48
Papier en karton € 8,11
Puin € 2,55
Rubber/grote banden € 35,09
Vlakglas € 2,55

*Betreft grotere hoeveelheden aangeleverd als monostroom. 

U kunt uw afval brengen op een van de volgende milieubrengstations. Zorg ervoor dat u over een afvalstroomnummer beschikt voordat u bedrijfsmatig afval komt brengen. 

Gewijzigde afvalinzameling met de voorjaarsfeestdagen

Op Koningsdag (dinsdag 27 april), Hemelvaartsdag (donderdag 13 mei) en op tweede pinksterdag (maandag 24 mei) worden gee...
Bekijk