Minder afval!

Minder afval!


Delen

ROVA is een gemeentelijk samenwerkingsverband van en voor gemeenten. Daarmee is ROVA 100% publiek. Hierdoor werken we alleen voor zowel de gemeentelijke organisatie en haar inwoners.

Wij willen huishoudens maximaal ontzorgen en daarbij tegelijkertijd uitvoering geven aan de maatschappelijke doelen die de gemeente nastreeft. We willen dit vooral in samenwerking doen. Local for local, samen met inwoners, politici, medewerkers van de gemeenten, bedrijven, scholen, verenigingen et cetera.

Het lukt!

Sinds de oprichting hebben we samen al aardig wat succes geboekt. Zonder op de borst te kloppen zijn we daar toch wel een beetje trots op.

We zijn in staat grondstoffen, milieu, werkgeverschap, arbeidsmarkparticipatie en het beheren van de leefomgeving op de juiste wijze aan elkaar te koppelen. We doen dit efficiënt en zorgen zo voor lage kosten en heffingen bij de inwoners. Dit terwijl de duurzame doelen ruimschoots worden gehaald.

Eind jaren negentig hebben we ons geconcentreerd op de logistiek en databeheer van het afvalmanagement. Hierdoor werd het mogelijk dat we al begin deze 2000 sturing konden gaan geven op zowel het financiële vlak als het duurzame vlak. Met service- en gedragsconcepten zoals Omgekeerd Inzamelen (2012) en Diftar (introductie eind jaren 90) halen we een afvalscheidingspercentage dat landelijk als voorbeeld is gaan fungeren (scheidingspercentage boven de 75% gemiddeld in geheel ROVA werkgebied).

Op dit moment staan we schouder aan schouder in de straat; zijn we aanwezig op inloopavonden; organiseren we excursies of belevingsacties zoals 100-100-100 en halen we complete schoolklassen met een bus naar ons bedrijf voor een rondleiding en een afvalscheidingsspel.

Mooi voor elkaar!

Met het woordmerk ‘Mooi voor elkaar’ wil ROVA op positieve wijze en met optimisme de maatschappelijk positionering uitdragen. Het gaat om de goede dingen doen; dat samen doen én voor het maatschappelijk belang.

 

Werken bij ROVA

ROVA heeft haar succes mede te danken aan de inzet van ca. 400 medewerkers. Deze professionals werken elke dag aan schon...
Bekijk