Wat doe ik met grof afval?

Wat doe ik met grof afval?


Delen

Grof huishoudelijk afval is afval dat niet in de container past of hiervoor te zwaar is. Grof tuinafval is al het plantaardige en organische materiaal dat te groot is voor de gft-container. Dit is afval dat ontstaat bij het aanleggen, het onderhouden of verwijderen van onderdelen van de tuin. Bielzen, tuinhekken en tuinschuttingen horen niet bij grof tuinafval. 

U kunt iedere zaterdag gratis grof tuinafval wegbrengen naar Lagemaat Sloopwerken bv.

ROVA haalt grof huishoudelijk afval en grof tuinafval ook tegen betaling bij u thuis op.

Afspraak maken
Als u het afval wilt laten ophalen, kunt u een afspraak maken. Neem dan contact op met ons klantcontactcentrum via telefoonnummer (038) 427 37 77. Grof tuinafval kunt u (tegen betaling) ook naar het milieubrengstation van ROVA brengen.

Hoe biedt u het grof afval aan?

  • Zet op de afgesproken dag, het afval tussen 5.00 uur en 8.00 uur neer op de plek waar u uw container altijd neerzet.
  • U mag maximaal 1 kuub (1 m3) per keer gratis aanbieden. Een kuub is ongeveer de inhoud van een kinderbox.
  • Zorg ervoor dat het afval vrij staat (zo'n 3 meter vrije ruimte om het afval heen en 10 meter vrije ruimte boven het afval). Daarmee bedoelen we dus niet in de buurt van bomen, paaltjes, auto's, heggen en lantaarnpalen. 
  • Plaats geen afval naast of bij de ondergrondse container, dit kan problemen geven bij het leegmaken van de ondergrondse container. 
  • Bundel uw afval. Een bundel mag niet langer zijn dan 1,5 meter en niet meer wegen dan 25 kilogram per bundel. 
  • Scherm scherpe randen en voorwerpen zodanig af dat het personeel van ROVA zich er niet aan kan verwonden. 
  • Puin, zand, kca (zoals batterijen en verproducten), bruin- en witgoed (apparaten met een stekker) asbest en bouw- en sloopafval mogen niet worden aangeboden.
  • Nog bruikbaar meubilair en elektr(on)ische apparaten kunt u inleveren bij de kringloopwinkel.
  • Containers met grof tuinafval worden niet geleegd.

Let op!
Zorg ervoor dat u thuis bent als wij het afval bij u ophalen. Dit in verband met het tekenen van een eenmalige machtiging.

verzamelcontainers en afvalbrenglocaties bij u in de buurt

Bekijk