Delen

In de gemeente Dalfsen zorgt ROVA voor de inzameling van huishoudelijk afval. Heeft u afval dat niet aan huis wordt ingezameld? Kijk dan op bovenstaande kaart waar en wanneer u uw afval kunt aanbieden.

Komt u afval op één van de punten op bovenstaande kaart brengen? Dan moet u zich kunnen legitimeren als inwoner van de gemeente Dalfsen. Voor bepaalde soorten afval brengen wij kosten in rekening. Kijk hier voor een actueel overzicht van afvalsoorten en tarieven. Op alle innamepunten kunt u zowel contant als met uw pinpas betalen.

ROVA-pas 
Gaat u naar het milieubrengstation in Zwolle neem dan uw ROVA-pas mee. Inwoners van de gemeente Dalfsen hebben hun ROVA-pas nodig om toegang te krijgen tot het milieubrengstation aan de Rijnlandstraat op de Hessenpoort. De ROVA-pas is de pas waarmee ook ondergrondse containers voor restafval in de wijk worden geopend. Storten zonder pas kan ook, maar dan betaalt u voor alle afvalsoorten het hoogste tarief.

Meer informatie over de afvalinzameling in uw gemeente vindt u hier
 

 

 

 

Afvallocaties op kaart

Bekijk