Alles over puin

Onder puin vallen alle steenhoudende materialen afkomstig van gesloopt metselwerk en betonconstructies.

Alles over puin

Het aangeboden puinafval dient vrij te zijn van andere afvalsoorten, puin vervuild met bijvoorbeeld teer, olie, grond of asbest wordt niet geaccepteerd.

Schoon puin

Onder schoon puin wordt verstaan verwerkbaar en niet verontreinigd puin, zoals: beton, metselwerk, klinkers, natuursteen, keramisch materiaal, grind, bakstenen en dakpannen.

Vervuild puin

Vervuild puin is onder te verdelen in verontreinigd puin (d.w.z. puin vermengd met verontreinigde grond, gevaarlijke afvalstoffen of asbesthoudend afval), en niet-verwerkbaar puin (d.w.z. puin verontreinigd met glas of teer, glashoudend puin, gasbetonblokken en kalkzandsteen).


Waar kan het heen?

Puin kan worden ingeleverd op het milieubrengstation. De tarieven voor het wegbrengen van afval en grondstoffen naar het ROVA-milieubrengstation vindt u op onze tarievenlijst.Wat gebeurt ermee?

Schoon puin

Schoon puin wordt gebroken en gezeefd. Afhankelijk van de grootte van het materiaal wordt het gebruikt in de weg- en waterbouw, bijvoorbeeld als verhardingsmateriaal, onder het wegdek en in geluidswallen, en als een van de hoofdbestanddelen bij de productie van beton en asfalt.

Vervuild puin

Vervuild puin wordt schoongemaakt. Daarna kan het alsnog worden gebruikt in de weg- en waterbouw of bij de productie van beton en asfalt.

Informatie per gemeente