Alles over bouw en sloopafval

Bouw- en sloopafval is afval dat vrij komt tijdens de bouw of verbouwing.

Alles over bouw en sloopafval

Bouw- en sloopafval kan uit meerdere soorten afval bestaan. Denk aan stenen, deuren, kozijnen, gips, laminaat/MDF, isolatiemateriaal of schuttingen. Hoe beter dit gescheiden is, hoe beter het kan worden gerecycled. Bouw- en sloopafval kan naar het milieubrengstation worden gebracht.

Gipsafval

Gipsafval behoort tot bouw- en sloopafval. Het gipsafval (gipspoeder, gipsplaten, gipsblokken) moet vrij van grotere verontreinigingen zijn, want deze vermengen zich met het gipsmateriaal. Hierdoor ontstaat een grondstof van een mindere kwaliteit. Kleine verontreinigingen, zoals spijkers, schroeven, verf of behang, zijn geen probleem.

Schoon puin

Onder schoon puin wordt verstaan verwerkbaar en niet verontreinigd puin, zoals: beton, metselwerk, klinkers, natuursteen, keramisch materiaal, grind, bakstenen en dakpannen.

Vervuild puin

Vervuild puin is onder te verdelen in verontreinigd puin (d.w.z. puin vermengd met verontreinigde grond, gevaarlijke afvalstoffen of asbesthoudend afval), en niet-verwerkbaar puin (d.w.z. puin verontreinigd met glas of teer, glashoudend puin, gasbetonblokken en kalkzandsteen).Waar kan het heen?

U kunt uw bouw- en sloopafval naar het milieubrengstation brengen. Probeer verschillende materialen apart te houden, want op het milieubrengstation staan aparte containers verschillende materialen. Denk aan hout, metalen, puin en vlakglas. De tarieven voor het wegbrengen van afval en grondstoffen naar het ROVA-milieubrengstation vindt u op onze tarievenlijst.

Voor sommige ROVA-gemeenten is gemeente specifieke informatie beschikbaar! Als u met uw postcode en huisnummer bent ingelogd, ziet u onderaan deze pagina een extra informatie blok verschijnen (als dit voor uw gemeente van toepassing is).


Wat gebeurt ermee?


Gipsafval

Bij een aantal milieubrengstations van ROVA wordt gipsafval apart ingezameld om er nieuw gips van te maken. Dit spaart grondstoffen en energie.

Schoon puin

Schoon puin wordt gebroken en gezeefd. Afhankelijk van de grootte van het materiaal wordt het gebruikt in de weg- en waterbouw, bijvoorbeeld als verhardingsmateriaal, onder het wegdek en in geluidswallen, en als een van de hoofdbestanddelen bij de productie van beton en asfalt.

Vervuild puin

Vervuild puin wordt schoongemaakt. Daarna kan het alsnog worden gebruikt in de weg- en waterbouw of bij de productie van beton en asfalt.

Informatie per gemeente