Kunststof scheiden is en blijft belangrijk

Kunststof scheiden is en blijft belangrijk


in Inwoners
Delen

Woensdag 20 september 2017 publiceerde de NOS een artikel over het milieurendement van de plastic inzameling. De NOS baseerde zich op een onderzoeksrapport van het CPB. Hieruit blijkt dat het huidige model duur is en weinig milieurendement oplevert. Hoewel ROVA erkent dat er nog diverse stappen genomen moeten worden in de kunststofketen, gelooft ROVA in de gescheiden inzameling van kunststof verpakkingen. ROVA onderschrijft de gezamenlijke reactie van Afvalfonds verpakkingen, Vereniging Afvalbedrijven en de NVRD. 

Uit de reactie van de NVRD: “De gescheiden inzameling van kunststof verpakkingen is de laatste jaren sterk gegroeid. Veel gemeenten zetten op dit moment grote stappen in het verbeteren van de afvalscheiding door huishoudens. Daarmee geven ze invulling aan de ambities van het Rijksbrede Programma voor de Circulaire Economie, wat beoogt om afvalstoffen zo veel mogelijk opnieuw in te zetten als grondstoffen.”

Nu stoppen met het huidige systeem ontneemt producenten de prikkel om te werken aan recyclebare verpakkingen en meer gerecyclede plastics toe te passen in het productieproces. ROVA is ervan overtuigd dat inwoners, bedrijfsleven en overheid samen moeten werken om het huidige inzamelsysteem te verbeteren, zodat we uiteindelijk werken aan systeem waarin we minder beroep doen op fossiele brandstoffen bij de productie van nieuwe producten met hoogwaardige verpakkingen die goed te recyclen zijn.

Uit de reactie van de NVRD:  Ca. 80% van het ingezamelde kunststof wordt gerecycled. Een belangrijk deel hiervan vindt direct zijn weg als grondstof voor nieuw plastic. Een ander deel van het kunststofafval bestaat uit een mix van verschillende kunststofsoorten waarvan de recycling op dit moment moeilijker en duurder is. Om dit kunststof beter en hoogwaardiger te recyclen is het belangrijk dat de kunststoffen die op de markt komen beter te recyclen zijn, dat burgers het kunststof goed scheiden en gemeenten het zo zuiver mogelijk inzamelen, dat de sorteerfabrieken de kunststoffen zorgvuldig uit elkaar halen en dat producenten meer gerecycled kunststof toepassen in nieuwe producten. Daardoor kan de milieuwinst van de kunststofrecycling, nog verder toenemen.

ROVA en de ROVA-gemeenten roepen inwoners op door te gaan met het scheiden van kunststof verpakkingsmateriaal en bewust na te denken over preventie. Door zo min mogelijk kunststof in huis te halen kunnen we de plastic berg verminderen. ROVA en de ROVA-gemeenten blijven zich inzetten om zo veel mogelijk kunststof verpakkingen die toch in het huishouden vrijkomen in te zamelen en zinvol te laten verwerken.

 

Volgende stap gezet naar verhuizing bedrijfsactiviteiten ROVA in Amersfoort

Woensdag hebben wethouder Hans Buijtelaar van de gemeente Amersfoort en Marco van Lente hun handtekeningen gezet en daar...
Bekijk