Verwerking persoonsgegevens door ROVA

Verwerking persoonsgegevens door ROVA


in Inwoners
Delen

De gemeente Arnhem heeft besloten om alle ondergrondse restafvalcontainers toegankelijk te maken zonder dat daarvoor een pas benodigd is. Daarmee wil het college van de gemeente Arnhem de discussie over de privacy in relatie tot de afvalpas doorbreken. Ook ROVA ontvangt vragen hierover.

ROVA volgt de ontwikkelingen rond dit onderwerp nauwlettend om aan de geldende privacywetgeving te blijven voldoen.

In de privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens ROVA verwerkt, met welk doel en hoe ROVA met deze persoonsgegevens omgaat.

ROVA en VVN leren kinderen over de dode hoek

ROVA en Veilig Verkeer Nederland trekken samen op om de verkeersveiligheid te verbeteren. Deze week zijn twee chauffeurs...
Bekijk