Recycling kunststof verpakkingen

Recycling kunststof verpakkingen


in Inwoners
Delen

Gisteren berichtte de NOS over de slechte recycleerbaarheid van veel verpakkingen. Het was niet het enige artikel dat hierover de afgelopen tijd verscheen, ook in Belgie was er aandacht voor de kwaliteit en enorme diversiteit van verpakkingen. Samen met onze koepelorganisatie NVRD herkennen wij de signalen, die niet alleen bij de recycling problemen opleveren, maar het ook voor de inwoners van onze gemeenten lastiger maakt om goed het afval te scheiden. Kort geleden schreef NVRD voorzitter Han Noten hier een opinie-artikel over.
 
Uit dit artikel: “Maar we zien natuurlijk ook veel zaken die op de markt gebracht worden waarbij helemaal niet is nagedacht over recycling. Zo blijkt bijvoorbeeld uit recent onderzoek van de Ellen MacArthur Foundation dat 30% van alle plastic verpakkingen in de basis niet geschikt is voor hergebruik of recycling. Gemeenten en hun inwoners kunnen dan nog zo hun best doen om deze verpakkingen te scheiden van het restafval, een goede recycling is dan bij voorbaat al kansloos. Pet-trays en chipszakken zijn goede voorbeelden; dit zijn samengestelde materialen die niet (eenvoudig) te recyclen zijn en daardoor in de keten alleen maar negatieve kosten en verspilling veroorzaken.“

Toch moeten we oppassen dat het sentiment in Nederland om kunststof verpakkingen te scheiden niet negatief wordt met alle berichtgeving. We zijn nog maar korte tijd onderweg, het gaat de goede kant op, maar kan beter. Han Noten: “De resultaten laten zien dat we flink op weg zijn in het bereiken van onze doelstellingen. Sterker nog, in de laatste jaren is een trendbreuk naar minder restafval ingezet. Maar om daadwerkelijk tot een circulaire economie te komen, zullen de verschillende schakels in de keten beter op elkaar afgestemd moeten worden. Samenwerking en overleg in de keten, waarbij in de overgangssituatie naar een circulaire economie de kosten en daarmee de prikkels bij de juiste partij worden neergelegd, is hiervoor onontbeerlijk. Voor sommige materialen zoals glas en papier is dat al nagenoeg gelukt. Voor kunststof verpakkingen en andere consumptiegoederen ligt daar nog een serieuze opgave voor alle partijen. Deze opgave lukt alleen als alle partijen in de keten hetzelfde doel nastreven en gaan voor samenwerking.”

ROVA en de ROVA-gemeenten zullen zich blijven inzetten om zo veel mogelijk kunststof verpakkingen in te zamelen en zinvol te laten verwerken. Ook zullen wij ons blijven inzetten voor een eenduidige communicatie over kunststofrecycling in Nederland.

Nationale Biodiversiteitsdag op 22 mei 2019

Op 22 mei 2019 is het de Nationale Biodiversiteitsdag. Maar wat is biodiversiteit en waarom is het belangrijk? "Bio" bet...
Bekijk