Wecycle Service Center Dalfsen stimuleert circulaire en sociale economie

Wecycle Service Center Dalfsen stimuleert circulaire en sociale economie


in Inwoners
Delen

Re-integreerders sorteren en demonteren e-waste. Met een bijeenkomst voor genodigden en een open dag is het Wecycle Service Center Dalfsen officieel gestart. Wecycle, Road2Work IJssel-Vecht, ROVA en de gemeenten Dalfsen, Raalte en Zwartewaterland geven hiermee een stimulans aan zowel de circulaire als de sociale economie in de regio.

Medewerkers van Road2Work sorteren en demonteren afgedankte elektrische apparaten afkomstig van de milieubrengstations van ROVA en volgen tegelijkertijd een re-integratietraject. Ze zijn afkomstig uit de betrokken gemeenten. Wecycle organiseert in Nederland de inzameling en recycling van afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen (e-waste).

Erik Schalk, directeur van Road2Work, legt uit waarom het werk voor medewerkers zo belangrijk is: “Via sortering en demontage van elektronische apparaten doen mensen werkervaring op, krijgen ze weer zelfvertrouwen en maken ze een betere kans op de arbeidsmarkt. Daarmee geeft het betrokkenen weer toekomstperspectief. Medewerkers van Road2Work krijgen weer structuur in hun leven en ervaren hoe het is om op vaste dagen en tijden te werken. Andere medewerkers zijn net in Nederland en leren zo de Nederlandse taal en cultuur kennen."

Jan Vlak, algemeen directeur Wecycle: “In onze Wecycle Service Centers verbinden we concreet de circulaire met de sociale economie. Naast het sorteren en demonteren van elektrische apparaten zijn ook andere werkzaamheden mogelijk, zoals het uitvoeren van steekproeven of uitpakken van retourzendingen. Dit levert meerwaarde op in de vorm van betere recycling en mensen re-integreren in het arbeidsproces. Zo voorzien we via de Service Centers in de behoeften van zowel onze partnergemeenten als onze opdrachtgevers.”

Ruud van Leeuwen, wethouder Dalfsen, is blij met de aanwezigheid van het Wecycle Service Center. “Vorig jaar heb ik in Ede met eigen ogen gezien hoe goed dit concept werkt. We hebben in de gemeenten Raalte en Zwartewaterland twee goede partners gevonden. Ook zij laten, dit jaar nog, inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt werken bij Road2Work. Deze inwoners voelen zich weer nuttig en serieus genomen. Ook de kans op een reguliere baan neemt aanzienlijk toe.”

Victor van Dijk, algemeen directeur ROVA: “ROVA is een publieke dienstverlener, met een sterk sociaal karakter. We werken samen met en voor mensen. Wij vinden dat iedereen een kans moet krijgen om mee te kunnen doen in de maatschappij, ook als zij een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Van een samenwerking als deze, waar het milieudoelstellingen en sociale arbeid hand in hand gaan, worden wij enthousiast. Voor ons is dat de belangrijkste reden om deel te nemen aan dit project.”

Brand in vergistingsinstallatie ROVA Zwolle

Zaterdag 1 juni is rond de middag brand ontstaan in de vergistingsinstallatie bij ROVA in Zwolle. Doordat de brand vroeg...
Bekijk