Inwoners vinden afval scheiden belangrijk

Inwoners vinden afval scheiden belangrijk


in Inwoners
Delen

Uit recent onderzoek van de NOS blijkt dat veel inwoners het belang van afval scheiden inzien. Dat is goed nieuws want de landelijke ambitie is om in 2020 75% van alle afval gescheiden in te zamelen en om nog maar maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar over te houden. Inwoners willen daarvoor wel aan huis gefaciliteerd worden.

Ook de gemeenten die zich bij ROVA hebben aangesloten, staan voor deze doelen. Hiertoe hebben de meeste gemeenten omgekeerd inzamelen en/of diftar ingevoerd. Juist met omgekeerd inzamelen worden inwoners aan huis gefaciliteerd om hun afval en grondstoffen goed te scheiden en weinig restafval over te houden. 

Cijfers uit de jaarlijkse grondstoffenmonitor van ROVA laten zien dat in die gemeenten het scheidingspercentage sterk stijgt en de hoeveelheid restafval spectaculair daalt.

Daarmee bewijst het principe van omgekeerd inzamelen zijn doel. Er is meer service op het inzamelen van grondstoffen aan huis. Het kleine hoeveelheid restafval dat er, door goed scheidingsgedrag, maar overblijft wordt naar de ondergrondse container in de buurt gebracht.

Uit het tweejaarlijkse inwonerstevredenheidsonderzoek dat Integron voor ROVA uitvoert, blijkt dat inwoners die al wat langere tijd gewend zijn aan omgekeerd inzamelen het afvalinzamelsysteem een gemiddeld rapportcijfer van 7,6 geven.

Nationale Biodiversiteitsdag op 22 mei 2019

Op 22 mei 2019 is het de Nationale Biodiversiteitsdag. Maar wat is biodiversiteit en waarom is het belangrijk? "Bio" bet...
Bekijk