Medicijnafval inleveren bij uw apotheek in Hardenberg

Medicijnafval inleveren bij uw apotheek in Hardenberg


in Inwoners
Delen

ROVA heeft samen met gemeenten en apotheken nieuwe afspraken gemaakt over de inzameling van oude medicijnen en injectienaalden. Ook in de gemeente Hardenberg is het mogelijk om oude medicijnen of injectienaalden in te leveren bij verschillende apotheken.
De oude naalden en geneesmiddelen worden opgeslagen in speciale vaten. ROVA haalt deze vaten bij de apotheken op. Daarna wordt afval gescheiden en verwerkt in speciale installaties. 

Inleverpunten
Oude medicijnen of injectienaalden kunnen ingeleverd worden op het milieubrengstation, in de klein chemisch afval box en voortaan ook bij uw apotheek. Gebruikte injectienaalden worden bij de apotheek alleen geaccepteerd als u ze in een stevige gesloten verpakking aanbiedt. Verwijder uw naam en adresgegevens van de restanten medicijnen of maak het etiket onleesbaar.

ROVA haalt oude medicijnen en injectienaalden op bij apotheekhoudende huisartsen / apotheken in de gemeente Hardenberg.

Verpakkingen
De apotheek accepteert alleen oude medicijnen en injectienaalden. Verpakkingsmateriaal van medicijnen wordt niet geaccepteerd. Verpakkingen van geneesmiddelen kunnen gewoon bij het oud papier of het restafval, omdat dit geen klein chemisch afval is. Kijk voor meer informatie op rova.nl/medicijnen

Nationale Biodiversiteitsdag op 22 mei 2019

Op 22 mei 2019 is het de Nationale Biodiversiteitsdag. Maar wat is biodiversiteit en waarom is het belangrijk? "Bio" bet...
Bekijk