ROVA zet feiten op een rij in factsheet “Bronscheiding voor bewustwording én resultaat”

ROVA zet feiten op een rij in factsheet “Bronscheiding voor bewustwording én resultaat”


in Inwoners
Delen

ROVA en haar 23 gemeenten hebben gezamenlijk bewust gekozen voor het systeem van bronscheiding van grondstoffen, ook voor pmd (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons). Bronscheiding gebeurt al dan niet in combinatie met omgekeerd inzamelen en diftar. Het is een effectief systeem: de resultaten zijn goed en leiden tot een afname van restafval en stijging van het scheidingspercentage.

Om goed geïnformeerd te zijn over de effecten van bronscheiding, is het belangrijk te beschikken over de juiste feiten en cijfers. Daarom heeft ROVA de factsheet “Bronscheiding voor bewustwording én resultaat” opgesteld waarin op basis van diverse -objectieve en onafhankelijke- bronnen de aanleiding, doelen, resultaten en nog te nemen stappen worden beschreven. Deze feiten laten zien dat de ROVA-gemeenten met bronscheiding betere resultaten bereiken dan met andere systemen mogelijk is. Ook zorgt bronscheiding voor het zichtbaar maken van noodzakelijke verbeteringen in de verpakkingsketen.

Lees meer hierover in de Factsheet.

Wat is nog nodig?

Om de effectiviteit van recycling verder te verhogen, hebben we het accent al verlegd van kwantiteit naar kwaliteit van de grondstoffen. Immers, hoe zuiverder het ingezamelde materiaal is, des te beter dit te recyclen is. Dankzij de grote bereidwilligheid van inwoners om alle verpakkingen aan de bron te scheiden, leren we steeds meer over de knelpunten in deze keten. Zo bleek uit het onderzoek Recyclebaarheid van verpakkingen op de Nederlandse markt’, van de WUR in 2017 dat bijna 30% van de verpakkingen slecht tot niet recyclebaar is, alleen al door de aard en samenstelling van de verpakking. Dit leidt tot verspilling van natuurlijke grondstoffen en draagt niet bij aan een circulaire wereld. Hier ligt een uitdaging voor met name het verpakkend bedrijfsleven.

De gehele verpakkingsketen heeft vanzelfsprekend een rol in minder en betere verpakkingen. De gemeenten en inzamelaars doen dat door ambitieus grondstoffenbeleid te implementeren. De inwoners doen dat door afval zelf goed te scheiden. Nu is het zaak dat ook producenten en importeurs hun belofte waar maken door aantoonbaar minder verpakkingsmateriaal te gebruiken, verpakkingen te ontwerpen en te produceren die na gebruik goed te recyclen zijn en meer gebruik te maken van recyclaat in verpakkingen. Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken verzamelt al veel kennis om verpakkingen te verduurzamen. In de komende jaren moet blijken of daarmee het hergebruikpercentage verpakkingen daadwerkelijk wordt verhoogd.

Ook kringlopen treffen extra coronamaatregelen

De kringloopwinkels zijn natuurlijk vanwege de nieuwe coronamaatregelen, die sinds 15 december gelden, gesloten. Maar oo...
Bekijk