Reactie ROVA op uitzending Kassa 1 april

Reactie ROVA op uitzending Kassa 1 april


in Inwoners
Delen

Afgelopen zaterdag besteedde het tv-programma Kassa aandacht aan de kosten van afvalinzameling: diftar, omgekeerd inzamelen en bron-/nascheiding. Er werd gefilmd in Bunschoten over ervaringen met diftar, er werden cijfers van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) besproken en hoogleraar Raymond Gradus van de Vrije Universiteit pleitte voor nascheiding.

De verschillende afvalonderwerpen kwamen ongenuanceerd en rommelig aan bod, waardoor er geen recht werd gedaan aan de feiten. Dat heeft COELO (die zelf ook in de uitzending waren) ook zo ervaren en zij distantiëren zich op hun website van de stelling van Kassa dat inwoners met diftar duurder uit zijn dan inwoners zonder diftar:


Huishoudens zijn gemiddeld goedkoper uit met diftar
Zaterdag 1 april besteedde consumentenprogramma Kassa aandacht aan diftar: een tariefsysteem voor de afvalstoffenheffing waarbij huishoudens een hoger bedrag betalen naarmate zij meer afval aanbieden. Kassa wekt de indruk dat huishoudens in gemeenten die diftar hanteren vaak duurder uit zijn. Kassa heeft hier onderzoek naar gedaan en hiervoor gebruik gemaakt van tariefgegevens die COELO heeft verstrekt.
Het beeld dat wordt geschetst is echter niet correct. Kassa heeft slechts naar 15 gemeenten gekeken die de afgelopen twee jaar diftar hebben ingevoerd. Als we kijken naar alle gemeenten die in 2017 diftar hanteren dan blijkt dat eenpersoonshuishoudens in gemeenten met diftar gemiddeld 21 procent goedkoper uit zijn dan huishoudens in gemeenten zonder diftar. Meerpersoonshuishoudens zijn gemiddeld 11 procent goedkoper uit. Daarnaast is bekend uit wetenschappelijk onderzoek (zie hier) dat huishoudens minder afval aanbieden wanneer een gemeente diftar hanteert.
Bron: https://www.coelo.nl/index.php/nieuws/2017/323-huishoudens-zijn-gemiddeld-goedkoper-uit-met-diftar 

Diftar werkt
De laatste zin uit bovenstaande Coelo-citaat kunnen wij vanuit de praktijkervaring in ROVA-gemeenten nadrukkelijk ondersteunen en bewijzen. Dit is ook al circa 20 jaar de essentie waarom diftar bij de afvalstoffenheffing in gemeenten wordt toegepast. Door financiële gevolgen te koppelen aan maatschappelijk ongewenst gedrag, wordt grondstoffen besparend gedrag gestimuleerd. Iets wat de overheid op tal van gebieden doet. Daarmee worden de maatschappelijk kosten van gedrag beter inzichtelijk voor bewoners en kunnen ze hun gedrag daarop aanpassen. Bijvoorbeeld door beter afval te scheiden of nog beter selectiever te zijn bij hun aankoop en gebruik van afval veroorzakende producten.

Het is onbegrijpelijk dat Kassa zo weinig gelegen heeft laten liggen aan de feiten en een nieuwsitem heeft gebaseerd op een hele kleine steekproef van gemeenten.

Cijfers over bron- en nascheiding
In het tv-programma pleitte Raymond Gradus, hoogleraar Vrije Universiteit Amsterdam, voor nascheiding. Hij stelt dat bij bronscheiding 7,5 kilo plastic per persoon per jaar wordt ingezameld en dat die hoeveelheid bij nascheiding 8,5 kilo per persoon per jaar is. In die cijfers herkennen wij de feiten uit onze ROVA-gemeenten niet. In ROVA-gebied worden sinds 2015 plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons gecombineerd ingezameld. Alleen het aandeel plastic verpakkingen hierin bedraagt per inwoner ruim 20 kilo per jaar (bandbreedte van 19-26 kilo per inwoner per jaar).

Omgekeerd inzamelen
Ook is Gradus van mening dat omgekeerd inzamelen (al dan niet in combinatie met diftar) te gecompliceerd is en onvoldoende resultaten zou halen. Ook dat beeld herkennen wij niet in onze gemeenten. In 2012 zijn de eerste gemeenten in Nederland (in ROVA-gebied) begonnen met de invoering van omgekeerd inzamelen. Nu, na vier jaar ervaring, trekken wij de conclusie dat het werkt. Uit onze jaarlijkse Grondstoffenmonitor blijkt dat in ROVA-gemeenten met omgekeerd inzamelen het hergebruikpercentage inmiddels ruim boven de 80% uitkomt. Daar waar de landelijke VANG-doelstelling voor 2020 op 75% is gesteld. Deze gemeenten behoren daarmee tot de koplopers in Nederland.

Standpunt ROVA
Het standpunt van ROVA in deze discussies is eenvoudig en praktisch: wij kiezen de methode die het beste werkt voor een specifieke situatie. Uit de cijfers blijkt dat dit voor onze gemeenten nu het omgekeerd inzamelen is, al dan niet in combinatie met diftar. Als andere manieren ontstaan die goed werken kijken wij daar met aandacht naar. Het gaat ons om het doel dat wij samen met onze gemeenten stellen en niet om het middel. Overigens is het verschil tussen bron- en na-scheiden nu ook weer niet zo groot: ook in het systeem van nascheiding worden oud papier, gft-afval, textiel en glas gewoon aan de bron gescheiden, dus door de inwoners, aan huis of via een verzamelpunt in de wijk. Op deze manier werken we aan het overkoepelende doel om zoveel mogelijk grondstoffen te hergebruiken en afval te verminderen of liever nog te voorkomen.

Brand in vergistingsinstallatie ROVA Zwolle

Zaterdag 1 juni is rond de middag brand ontstaan in de vergistingsinstallatie bij ROVA in Zwolle. Doordat de brand vroeg...
Bekijk