Grof tuinafval gratis inleveren

Grof tuinafval gratis inleveren


in Inwoners
Delen

Extra service voor inwoners om meer grof tuinafval te kunnen composteren. 

Zaterdag 15 april kunnen inwoners van de gemeente Raalte grof tuinafval gratis inleveren. Met deze actie willen de gemeente en ROVA bereiken dat er zoveel mogelijk grof tuinafval wordt gescheiden. Gescheiden grof tuinafval kan voor een deel worden gecomposteerd en voor een deel ingezet worden voor de opwekking van duurzame energie. Daarnaast wordt op deze manier voorkomen dat grof tuinafval bij het restafval eindigt.
 
Inleverlocaties
Milieubrengstation ROVA
Zompstraat 21, Raalte
Zaterdag: 09.00 - 16.00 uur

Jansen Wijhe
Lierderholthuisweg 15, Wijhe
Openingstijden: 09.00 – 12.00 uur

Loonbedrijf Fa. Grefelman
Lemelerweg 62, Luttenberg
Openingstijden: 09.00 – 12.00 uur

Er is geen limiet voor de hoeveelheid grof tuinafval die men brengt. De service is alleen voor particulieren en u moet zich kunnen legitimeren als inwoner van de gemeente Raalte.

Wat is grof tuinafval?
Om goede compost te kunnen maken, is het belangrijk dat er alleen grof tuinafval wordt ingeleverd. Als er bijvoorbeeld zand, aarde, of bielzen tussen het grof tuinafval zit, dan is het onbruikbaar voor de compostproductie. Vervuilde ladingen worden daarom niet gratis geaccepteerd.

Langere wachttijd bij klantcontactcentrum

Ons klantcontactcentrum ervaart op dit moment grote drukte in verband met vragen over gewijzigde inzamelroutes. Hie...
Bekijk