Nieuwe naam bedrijfsonderdeel: "ROVA-KOMPAAN"

Nieuwe naam bedrijfsonderdeel: "ROVA-KOMPAAN"


in Inwoners
Delen

Op 20 maart gaan diverse nieuwe collega’s aan het werk onder de noemer ‘ROVA-KOMPAAN’.

ROVA-KOMPAAN zorgt, als apart onderdeel van ROVA, voor werk, opleiding en begeleiding voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het gaat om mensen die vallen onder de Participatiewet en om degenen die gebruik maken van de bestaande WSW-, WGA-/WIA-/WAO-, Wajong-regelingen. Ook voortijdig schoolverlaters behoren tot de doelgroep.

Duurzame inzetbaarheid van medewerkers
Een van de doelstellingen van ROVA is duurzame inzet van medewerkers. Daarbij zijn lokale betrokkenheid en goed werkgeverschap leidende waarden. De afgelopen periode heeft ROVA diverse mensen, die wat extra steun nodig hadden, succesvol begeleid naar regulier werk. Het werkt dus al en het werkt twee kanten op: medewerkers groeien van anderen laten groeien.

“ROVA staat letterlijk midden in de maatschappij en werkt de hele dag met, voor en tussen mensen. Wij vinden het belangrijk dat iedereen aan die maatschappij mee kan doen. Het is zo mooi om te zien dat de jongens goed en nuttig werk verrichten en zich daar met enthousiasme voor inzetten. Ik ben er trots op dat we dit doen en dat we samen  met onze gemeenten en lokale partijen met KOMPAAN starten.”

Arie Doldersum, ROVA teammanager Groen

Foto: ROVA KOMPAAN medewerkers starten vandaag met hun werkzaamheden

De naam ROVA-KOMPAAN
Met de naam ROVA-KOMPAAN wil ROVA het element van verbondenheid aangeven. In het bijzonder de verbondenheid in de verhouding leerling – leraar. Voor het publiek wordt het op deze wijze duidelijk dat de medewerkers niet met exact dezelfde algemene maatstaven moeten worden beoordeeld als bij ‘het reguliere werk’. We willen daarmee de collega’s van KOMPAAN iets meer tijd en ruimte voor ontwikkeling geven.
Via www.rova.nl/kompaan treft u meer info over KOMPAAN en de bijbehorende projecten.

Gebruikt frituurvet en bakolie? Lever het in!

Bakt u zelf oliebollen of appelflappen met oud en nieuw? Lever het gebruikte vet of olie in bij een van de inzamelpunten...
Bekijk