Social return en recycling e-waste in Wecycle Service Center in Dalfsen

Social return en recycling e-waste in Wecycle Service Center in Dalfsen


in Inwoners
Delen

Intentieverklaring getekend

Wecycle bereidt samen met Road2Work IJssel-Vecht, ROVA en de gemeenten Dalfsen, Raalte en Zwartewaterland de komst voor van een Wecycle Service Center in Dalfsen. Hier sorteren medewerkers van Road2Work afgedankte elektrische apparaten (e-waste), ze demonteren groot witgoedapparaten en volgen tegelijkertijd een re-integratietraject. De medewerkers zijn afkomstig uit de betrokken gemeenten. De zes partijen tekenden vandaag een intentieverklaring voor het Service Center, dat op 1 april 2017 de deuren opent. Wecycle organiseert in Nederland de inzameling en recycling van afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen.


Betrokken partijen tekenen intentieverklaring Wecycle Service Center Dalfsen, waar e-waste wordt gesorteerd en gedemonteerd door re-integreerders. V.l.n.r.: Jan Vlak (Wecycle), Coert Peters (ROVA), Erik Schalk (Road2Work), Jacques van Loevezijn (gemeente Raalte), Ruud van Leeuwen (gemeente Dalfsen) en Gerrit Knol (gemeente Zwartewaterland)

Erik Schalk, directeur Road2Work: ”Wij re-integreren mensen onder professionele begeleiding. Bij ons staan daarbij arbeidsethos, arbeidsritme en arbeidsvaardigheden centraal. In de afgelopen jaren hoefden zo 50 procent van deze mensen niet langer gebruik te maken van een uitkering.”

Jan Vlak, algemeen directeur Wecycle: “Met de Wecycle Service Centers bieden we gemeenten de mogelijkheid mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten. Dat is sociale winst. Het levert ook milieuwinst op, omdat de groot witgoedapparaten na demontage nog beter te recyclen zijn. Op deze manier verbinden we de circulaire met de sociale economie.”

Ruud van Leeuwen, wethouder Dalfsen: ”Ik ben erg blij dat wij het Wecycle Service Center naar Dalfsen hebben kunnen halen. Er zitten namelijk veel voordelen aan de aanwezigheid van het Service Center. Naast het duurzame aspect kunnen we ook extra veel inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt laten re-integreren in ons eigen dorp.”

Jacques van Loevezijn, wethouder Raalte: “Vanuit de participatiewet zijn wij als gemeente Raalte continu op zoek naar werkplekken op het gebied van re-integratie voor inwoners uit de gemeente Raalte. Wij zien vaak dat medewerkers daarna doorstromen naar een betaalde baan. Road2Work is daardoor voor ons dan ook een mooi instrument om inwoners de kans te geven weer deel uit te maken van de maatschappij. Juist de regionale samenwerking hierin biedt een verbreding van arbeidsmogelijkheden voor inwoners uit Raalte."

Gerrit Knol, wethouder Zwartewaterland: ”Met de Participatiewet hebben wij als gemeente de uitdaging gekregen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te ondersteunen bij het vinden van werk. Wij denken dat de mooie resultaten die Road2Work op dit moment bereikt op het gebied van doorstroom en uitstroom richting de arbeidsmarkt, een mooie bijdrage kan leveren aan onze uitdaging en een prima aanvulling op ons ondersteuningsaanbod kan zijn. De op duurzaamheid gerichte productielijn is daarnaast nog een extra bonus.”

Coert Peters, manager Bestuurlijke & Juridische Zaken ROVA: “Wij zijn blij dat we in Dalfsen met onze aandeelhoudende gemeenten via Road2Work aan de slag kunnen. Wij dragen zorg voor de aanlevering van ingezameld e-waste op innamepunten in de regio IJssel-Vecht. Mooi om te zien hoe we in zo’n regionale samenwerking tot successen kunnen komen, niet alleen op gebied van afval en grondstoffen, maar ook in het sociaal domein.”

Over Road2Work
Road2Work is een re-integratiebedrijf gebaseerd op additionele werkzaamheden in de recycling. Binnen dit concept kiest Road2Work voor een bedrijfsmatige setting, waardoor de stap naar een baan zo klein mogelijk wordt. Road2Work is ervan overtuigd dat re-integratie zoveel mogelijk op de werkvloer moet plaatsvinden, om aan te sluiten bij zowel de kandidaten als het bedrijfsleven. Meer informatie: www.road2worknederland.nl.

Jaarverslag 2016 ROVA: ‘Beweging’

In het onlangs gepubliceerde jaarverslag 2016 blikt de directie van ROVA terug op een dynamisch jaar waarin samen met de...
Bekijk