Samen op weg naar circulair textiel, het kan!

Samen op weg naar circulair textiel, het kan!


in Inwoners
Delen

Daarom heeft ROVA op woensdag 12 februari 2020 samen met de NVRD en de samenwerkende publieke partijen het 8 punten plan “Visie Circulair Textiel” gepresenteerd. In het plan staan de belangrijkste uitgangspunten voor het beleidsprogramma Circulair Textiel waaraan het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkt. Met het plan wil het ministerie de textielketen proberen te sluiten, zodat we in Nederland meer circulair textiel krijgen. ROVA is als partner in CirkelWaarde betrokken bij het punten plan “Visie Circulair Textiel”. Wij vinden het belangrijk dat deze 8 punten terugkomen in het beleidsprogramma Circulair Textiel.

Aanleiding

De textielconsumptie neemt sterk toe terwijl de draag- en gebruikstijd afneemt. Textiel wordt een wegwerpproduct. Hoog tijd om deze trend te keren. Dat is de reden dat het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan het Beleidsprogramma Circulair Textiel werkt.

De samenwerkende publieke partijen zijn verantwoordelijk voor de inzameling en verantwoorde verwerking van ons huishoudelijk textiel en zien graag dat de waarde van textiel beter wordt behouden. Zoals het verlengen van de draag- en gebruikstijd door hergebruik en verlengingen van de levensduur door middel van bijvoorbeeld reparatie en wassen. Geen restafval in het textiel en geen textiel bij het restafval. En vooral: een goede recycling van de berg niet herdraagbaar textiel. Dat betekent dat er voldoende vraag moet komen naar gerecycled materiaal. Daarom vragen we het Ministerie met deze punten rekening te houden bij de inrichting van het Beleidsprogramma Circulair Textiel.

Op dit moment is er nog maar 1% circulair textiel. Kortom kansen genoeg, het kan! Nieuwsgierig naar ons 8 punten plan? Link naar bestand.

Over CirkelWaarde

Onder de naam CirkelWaarde werken ROVA, Afvalverwijdering Utrecht (Avu) en Circulus-Berkel samen aan het beter verwaarden van huishoudelijke afvalstoffen.

De partijen voeren samen marktverkenningen uit, organiseren aanbestedingen en beheren contracten. Daarnaast werken ze samenwerken in een expertisecentrum. De partijen willen onder andere meer leren over de samenstelling van deze grondstoffen, over technologieën om deze beter te kunnen vermarkten en over de marktvraag ernaar.

Kosten afval omhoog

Gemeenten geconfronteerd met hogere afvalkostenIn veel Nederlandse gemeenten wordt volgend jaar de afvalstoffenheffing v...
Bekijk