Pmd wat doe je ermee?

Pmd wat doe je ermee?


in Inwoners
Delen

Inzameling pmd-afval zeer succesvol, kwaliteit kan beter.

In 2015 zijn afvalinzamelaar ROVA en samenwerkende gemeenten gestart met het inzamelen van plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons (pmd) in één zak of bak. De inzameling hiervan blijkt een groot succes. In 2015 hadden inwoners van ROVA-werkgebied gemiddeld 21 kg pmd per inwoner gescheiden ingezameld, dit is een stijging van 8 kg ten opzichte van 2014.

Gebruiksvoorwerpen horen niet bij pmd; verpakkingsmaterialen wel.

Ondanks de positieve cijfers, kan de inzameling van pmd nog beter. Op dit moment treffen we nog veel gebruiksvoorwerpen in het pmd. Dit gaat ten koste van de recycling, want pmd dat is vermengd met gebruiksvoorwerpen wordt afgekeurd door de verwerker. 

Hoe zuiverder het pmd wordt aangeboden, hoe beter het gesorteerd wordt en hoe makkelijker het materiaal kan worden gerecycled. 

De gemeente en ROVA vragen uw medewerking voor een nog betere afvalscheiding. 

Voorbeelden van gebruiksvoorwerpen die veel bij het pmd worden gevonden, maar hier niet bij horen zijn: (Tuin)slangen Speelgoed (Dek)zeilen

 De komende periode wordt er tijdens de inzameling van pmd-afval nadrukkelijk gecontroleerd op inhoud. Voor meer informatie over pmd-inzameling op www.rova.nl/pmd.

8 juni: Wereld Oceanen Dag. Draagt u ook een steentje bij?

Vandaag, 8 juni, is het Wereld Oceanen Dag. Op deze dag staan we stil bij al het moois wat de oceaan te bieden heeft en ...
Bekijk