Kosten afval omhoog


in Inwoners
Delen

Gemeenten geconfronteerd met hogere afvalkosten

In veel Nederlandse gemeenten wordt volgend jaar de afvalstoffenheffing verhoogd. De verhoging wordt veroorzaakt door marktontwikkelingen en landelijke belastingheffing. Omdat de verbranding van restafval ook de komende jaren steeds duurder wordt, blijft goede afvalscheiding noodzakelijk.

Minder afval en toch hogere kosten?
Het gemeentelijk afvalbeleid heeft in veel gemeenten de afgelopen jaren gezorgd voor een forse afname van restafval. In ROVA-gebied wordt gemiddeld 116 kg restafval ingezameld, dit is ruim onder het landelijk gemiddelde van 143 kg. Bovendien wordt gemiddeld 70% van de grondstoffen gescheiden ingezameld voor recycling. Zonder deze lage hoeveelheid restafval en het hoge scheidingspercentage waren de afvalbeheerkosten verder gestegen.

Waardoor moet de afvalstoffenheffing omhoog?
Alle kosten die gemoeid zijn met inzameling en verwerking van afval moeten worden betaald uit de afvalstoffenheffing. De verwerkingskosten stijgen door de verhoging van de afvalstoffenbelasting die de landelijke overheid heeft ingevoerd. Naar verwachting zal deze belasting de komende jaren verder stijgen waardoor de verbranding van restafval steeds duurder wordt. Daarnaast zorgen marktontwikkelingen voor dalende opbrengsten voor grondstoffen zoals pmd (plastic, metalen en drankenkartons), oud papier en textiel. Een derde belangrijke oorzaak is gelegen in de toenemende vervuiling van de grondstoffen. Doordat de kwaliteit afneemt brengen ze minder op en moet er meer afgekeurd materiaal worden verbrand. Vervuilde grondstoffen kunnen namelijk niet worden gerecyled en moeten als restafval worden verbrand.

Blijft afvalscheiding nodig?
Een verhoging van de afvalstoffenheffing kan niet worden voorkomen. Deze tendens zien we helaas terug bij alle gemeenten. Door goed afval en grondstoffen te blijven scheiden, kan de hoeveelheid afval worden verminderd. Dat kan bijdragen aan lagere kosten. Goed afvalscheidingsgedrag zorgt er dus voor dat de afvalstoffenheffing minder hoeft te stijgen en draagt bij aan het behoud van onze aarde. Daarom blijft ROVA samen met de gemeente werken aan het verminderen van het restafval en aan een goede kwaliteit van de gescheiden grondstoffen. En daar hebben we de inwoners hard bij nodig.

Europees Plastics Pact

Van plastic om je mueslireep tot shampoofles: over vijf jaar is al het plastic dat we dagelijks gebruiken recyclebaar of...
Bekijk