ROVA onderschrijft belang recyclen van grondstoffen

ROVA onderschrijft belang recyclen van grondstoffen


in Inwoners
Delen

Vandaag bericht de NOS over een rapport van het Centraal Planbureau (CPB) waarin staat dat meer milieuwinst mogelijk is uit recycling van afval. ROVA onderschrijft die conclusie uit het rapport en heeft samen met haar gemeenten een gerichte aanpak ontwikkeld om de kwaliteit van de in te zamelen grondstoffen te verbeteren.

Met #Terugwinnaars wordt inzicht verkregen over de aard van de vervuiling. Daarnaast wordt met gerichte communicatie en een wijkgerichte aanpak gezorgd voor schonere grondstoffen. Schonere grondstoffen zorgen voor meer en betere recycling en een circulaire economie.

Het rapport van het CPB richt zich op drie afvalstromen: papier, textiel en plastic. De recycling hiervan blijkt op dit moment nog wisselend succesvol. Het belangrijkste probleem is de kwaliteit van grondstoffen. Het ingezamelde afval is de laatste jaren namelijk viezer geworden, waardoor het minder goed verwerkt kan worden. Als de ingezamelde grondstoffen vervuild wordt aangeleverd, dan kan soms een hele partij niet meer gerecycled worden. ROVA heeft deze vervuiling ook gesignaleerd en wil het probleem samen met haar gemeenten aanpakken. #Terugwinnaars moet ervoor zorgen dat kwaliteit van de ingezamelde grondstoffen verbetert.

Middag van Mooi Schoon groot succes

150 vrijwilligers geïnspireerd en gewaardeerd op bruisend evenement“Inspirerend”, “leuke ontmoeti...
Bekijk