#Terugwinnaars: kwaliteit grondstoffen staat voorop bij ROVA en haar gemeenten

#Terugwinnaars: kwaliteit grondstoffen staat voorop bij ROVA en haar gemeenten


in Inwoners
Delen

Gezamenlijke aanpak kwaliteitsverbetering grondstoffen op 10 september 2019 gelanceerd

Nu meer dan 80% van de ROVA-gemeenten de VANG-doelstellingen voor 2020 al heeft gerealiseerd, is het tijd voor de volgende stap. De gemeenten en haar inwoners zijn serieus bezig met afval- en grondstoffenscheiding en dat levert goede resultaten op. Tegelijkertijd is het voor inwoners soms ingewikkeld om het goed te doen, met gevolgen voor de kwaliteit van de grondstoffen pmd, gft, papier en karton, textiel en glas.

Ook in de branche is terecht meer aandacht voor de kwaliteit van ingezamelde grondstoffen. In het ROVA-werkgebied gaat kwaliteit van de ingezamelde grondstoffen de komende jaren nog meer focus krijgen dan nu al het geval is. Dit moet leiden tot grondstoffen die beter geschikt zijn voor recycling waardoor deze grondstoffen uiteindelijk circulair kunnen worden. Hiervoor heeft ROVA een integrale  aanpak ontwikkeld met als titel #Terugwinnaars. Op 10 september 2019 vond de kick-off plaats van de gezamenlijke aanpak van ROVA en haar gemeenten om de kwaliteit van de ingezamelde grondstoffen verder te verbeteren.

Aanpak #Terugwinnaars

De aanpak bestaat uit verschillende onderdelen die de komende maanden samen met gemeenten verder worden ontwikkeld en uitgevoerd. Belangrijk bij de aanpak is dat ROVA gezamenlijk met haar gemeenten en inwoners werkt aan verbetering van de ingezamelde grondstoffen.

De aanpak bestaat uit drie sporen:

  • spoor 1 is gericht op het verbeteren van het zicht op de kwaliteit van de ingezamelde grondstoffen (monitoring, kwaliteitspaspoort) en op basis van deze data effectieve interventies uitvoeren;
  • spoor 2 is gericht op effectiever communiceren: persoonlijke communicatie dichterbij de inwoner (o.a. door het aangaan van de dialoog en afvalcoaching). Nadruk ligt op communicatie over ‘het waarom’: het laten zien wat we allemaal met ‘afval’ kunnen, waarom het de moeite loont om beter te scheiden en hoe de inwoners Terugwinnaars worden en blijven. Het thema van deze communicatie is dan ook “Terugwinnaars. Samen maken we van ons afval weer grondstof”. Inwoners kunnen informatie vinden op rova.nl/terugwinnaars;
  • spoor 3 draait om het gericht interveniëren op lokaal niveau (wijk, buurt) waarbij per wijk of buurt wordt gekeken welke interventies het meest geschikt zijn (ontwikkeling wijkgerichte aanpak met gemeenten).

Daarnaast gaat ROVA in haar eigen bedrijfsvoering de data-registratie verbeteren om met behulp van technologie de kwaliteit van de ingezamelde grondstoffen zo gericht mogelijk per route te kunnen vaststellen. De aanpak gaat gelden voor verschillende grondstofstromen. Als eerste wordt gefocust op pmd.

Focus op kwaliteit in plaats van kwantiteit

De afgelopen jaren hebben ROVA en haar 23 gemeenten goede stappen gezet op weg naar de realisatie van de VANG-doelstellingen 2020: 75% afvalscheiding en gemiddeld 100 kg restafval per inwoner per jaar. In 2018 had meer dan 80% van de ROVA-gemeenten deze VANG-doelstellingen al bereikt. Met gemeenten en haar inwoners bedenkt ROVA continu nieuwe manieren om de afvalberg te verminderen. Dit kan door nieuwe inzamelconcepten als omgekeerd inzamelen te introduceren, maar ook door educatie- en voorlichtingsactiviteiten zoals de Groentour en doemeemetpmd.nl of concepten als 100-100-100 te lanceren. Het toewerken naar de realisatie van de doelstellingen heeft gezorgd voor een mooie beweging naar minder afval en meer scheiding van grondstoffen uit het afval zodat we de grondstoffen goed kunnen recyclen. Door hierin samen te werken met onze gemeenten en strategische partners, brengt ROVA de circulaire economie een stapje dichterbij. 

Gevolgen van het coronavirus voor afvalinzameling ROVA

In heel Nederland gelden verscherpte maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Vanzelfsprekend kan ...
Bekijk