ROVA-jaarverslag 2018: 'Van waarde'

ROVA-jaarverslag 2018: 'Van waarde'


in Inwoners
Delen

Van waarde zijn voor haar omgeving, dat was het centrale thema voor ROVA in 2018. Als maatschappelijke organisatie heeft ROVA verder gewerkt aan haar servicegerichte en efficiënte dienstverlening in het afvalbeheer en de openbare ruimte. Op deze manier is de organisatie van waarde voor gemeenten en inwoners en draagt ROVA aantoonbaar bij aan het mooier en schoner maken van de wereld. Het onlangs gepresenteerde jaarverslag van 2018 heeft daarom de titel: 'Van waarde' meegekregen. 

"We zien belangrijke ontwikkelingen op ons afkomen die ons uitdagen om te blijven veranderen. Verandering, bijvoorbeeld in de manier waarop wij met natuurlijke grondstoffen omgaan. Maar ook verandering in de manier waarop wij onze leefomgeving inrichten en onderhouden," stelt algemeen directeur Victor van Dijk.

Verbeterkansen in preventie en inzameling

"In ons vakgebied afval en grondstoffen bouwen we verder aan het terugdringen van de hoeveelheid restafval en het optimaliseren van de inzamelsystemen in onze gemeenten. Want hoewel 82% van onze gemeenten al beneden de VANG-doelstellingen presteert, zien we nog steeds voldoende mogelijkheden voor verbetering," legt Van Dijk uit. "Verbeterkansen liggen bij het faciliteren van hoogbouwadressen en adressen in compacte stedelijke omgeving. Maar ook in het verbeteren van de kwaliteit van de grondstoffen die we inzamelen. Om afval ook daadwerkelijk als grondstof waardevol te kunnen gebruiken, moeten we om te beginnen zorgen voor zuivere fracties. Daar gaan we de komende jaren nog meer ons best voor doen."

Om minder grondstoffen te verspillen ziet ROVA ook kansen in de sfeer van preventie. "Met initiatieven als verpakkingsvrij winkelen, willen we inwoners bewust maken van de effecten van hun eigen inkoop- en afdankgedrag."

Strategische samenwerkingen

Niet alleen met eigen gemeenten en inwoners wordt de samenwerking gezocht. Ook met andere organisaties uit de keten zoekt ROVA verbinding. De samenwerking Combinatie Oost-Midwaste-HVC moet zorgen voor kostenverlaging bij de sortering en afzet van pmd en het vinden van innovatieve toepassingen voor gerecyclede plastics. Een eerste succes is de komst van een nieuwe sorteerfabriek voor pmd in Nederland. Deze installatie van PreZero wordt op dit moment in Zwolle gebouwd. Dit levert een jaarlijkse besparing van ruim 700.000 transport-kilometers op. Dit succes werd in februari 2019 bekroond met de Circular Award categorie Gemeentes.

Ook in de samenwerking met collega-bedrijven Circulus-Berkel en AVU zoekt ROVA naar nieuwe en betere toepassingen voor ingezamelde grondstoffen. De drie organisaties zijn daarvoor de grondstoffenalliantie CirkelWaarde gestart waarin naar een betere verwaarding van grondstoffen wordt gestreefd.

Van waarde in de toekomst

Het verslagjaar 2018 werd ook gebruikt om samen met alle betrokken stakeholders de strategische visie voor de komende jaren uit te werken. Deze koers betekent een logisch vervolg op de koers die ROVA de afgelopen tien jaren succesvol heeft ingezet: met vernieuwende ideeën en concepten werken aan een schonere leefomgeving en meer en betere recycling. Naast het zijn van uitvoeringsorganisatie, ontwikkelt ROVA zich daarbij ook steeds verder als kennispartner voor haar aangesloten gemeenten.

Beëindiging gft-vergisting locatie Zwolle

Bij het verwaarden van ingezamelde grondstoffen kiest ROVA vooral de rol van regisseur en zoekt ROVA de samenwerking met partijen in de markt. Dit is ook een van de redenen dat ROVA en mede-eigenaar HVC hebben besloten om de vergistingsactiviteiten van Natuurgas Overijssel BV in Zwolle te beëindigen. Uit de door beide aandeelhouders uitgevoerde toekomstverkenning voor deze vergister kwam naar voren dat deze installatie te geïsoleerd staat van andere verwerkingsactiviteiten. Verdere opschaling van gft-vergisting bleek op deze locatie in Zwolle niet haalbaar. Beide partijen vervolgen hun strategische samenwerking bij de gft-verwerking, maar verplaatsen de daadwerkelijke verwerking naar andere inrichtingen in Nederland. ​

Een volledige versie van het jaarverslag ROVA 2018 vindt u op www.rova.nl/jaarverslag​ 

Gevolgen van het coronavirus voor afvalinzameling ROVA

In heel Nederland gelden verscherpte maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Vanzelfsprekend kan ...
Bekijk