Actief voor een beter klimaat

Actief voor een beter klimaat


in Inwoners
Delen

Op zondag 10 maart vindt in Amsterdam de Klimaatmars plaats. Er worden duizenden mensen verwacht, die samen de straat op gaan om te protesteren voor een beter klimaat. Door te werken aan een circulaire economie draagt ook ROVA bij aan het verminderen van de CO2-uitstoot.

Onderdeel van de ambitie van ROVA is de verduurzaming van onze bedrijfsvoering. Een mooie kans hiervoor doet zich voor op onze stortplaats Bovenveld in de gemeente Hardenberg. Nog dit jaar willen we daar een zonnepark vestigen voor het opwekken van zonne-energie. De zonnepanelen worden op de afgewerkte heuvel van de vuilstort geplaatst. Om veiligheidsredenen is deze plek voor maar weinig toepassingen geschikt, dus is een zonnepark een mooie bestemming.

Een andere manier waarop wij onze CO2-uitstoot verlagen is via ons wagenpark. ROVA ontwikkelt samen met VDL Translift, HVC, Stadsbeheer Rotterdam en onderzoeksinstituut TNO vier elektrische voertuigen voor de inzameling van afval en grondstoffen. De wagens worden eind van dit jaar in gebruik genomen.

ROVA gaat gebruik maken van een elektrische zijlader. De wagen heeft een actieradius van ongeveer 100 kilometer en wordt ingezet voor een geluidsarme afvalinzameling in de woonwijken in Zwolle. Groot voordeel van deze elektrische wagen is dat bij de inzameling geen schadelijke stoffen vrij komen en dat er minder geluidsoverlast is. Om de vrachtwagen te voorzien van elektriciteit wordt op ons terrein een snellaadstation geplaatst. Daarmee kan de vrachtwagen binnen een halfuur tussentijds worden bijgeladen. Met een keer bijladen in de middagpauze kan het voertuig een hele dag worden ingezet voor de inzameling van minicontainers.

8 juni: Wereld Oceanen Dag. Draagt u ook een steentje bij?

Vandaag, 8 juni, is het Wereld Oceanen Dag. Op deze dag staan we stil bij al het moois wat de oceaan te bieden heeft en ...
Bekijk