Van stortplaats naar energiecentrale

Van stortplaats naar energiecentrale


in Inwoners
Delen

Onderdeel van de ambitie van ROVA is de verduurzaming van onze bedrijfsvoering. Dit past goed bij de circulaire gedachte die we de hele week extra aandacht geven.

Een mooie kans hiervoor doet zich voor op onze stortplaats Bovenveld in de gemeente Hardenberg. Nog dit jaar willen we daar een zonnepark vestigen voor het opwekken van zonne-energie. Bovenveld is een mooie locatie voor een zonnepark vanwege de beschikbare ruimte en de ligging.

De zonnepanelen worden op de afgewerkte heuvel van de vuilstort geplaatst. Door de voormalige stortplaats te voorzien van zonnepanelen krijgt het een duurzame bestemming. Dit is ontzettend mooi, zeker als je bedenkt dat deze plek om veiligheidsredenen maar voor weinig toepassingen geschikt is.

Uit het onderzoek dat is gedaan blijkt dat een zonnepark van ongeveer 23.000 panelen mogelijk is. Die kunnen circa 6,2 megawatt opleveren. Dat is vergelijkbaar met de energiebehoefte van ongeveer 1.750 huishoudens. Door gebruik te maken van natuurlijk energiebronnen zoals zonne-energie voorkomen we dat deze energie wordt opgewekt uit fossiele brandstoffen.

Lees meer over circulaire economie op: www.rova.nl/weekvandece

Gemeente Zwolle en ROVA starten met innovatieve methode om status verkeersborden te controleren

Gemeente Zwolle en ROVA starten met een pilot om het beheer van de Zwolse verkeersborden te optimaliseren met behulp van...
Bekijk