Aanjagen toepassingen kunststofketen

Aanjagen toepassingen kunststofketen


in Inwoners
Delen

Kunststof wordt voor diverse toepassingen gebruikt. Kunststoffen hebben verschillende eigenschappen waardoor ze voor veel producten kunnen worden gebruikt.

Maar kunststof heeft ook een aantal nadelen. Zo wordt kunststof bijvoorbeeld nog vaak gemaakt van fossiele bronnen zoals aardolie. Deze bronnen zijn eindig. Als kunststof op deze manier gemaakt wordt, put het de aarde uit. Daarom werken wij op verschillende manieren aan het inzetten van gerecyclede kunststoffen in plaats van nieuwe kunststoffen.

Samen met Circulus-Berkel en het Polymer Science Park in Zwolle werken wij aan een project waarin we samen met Wavin onderzoeken of we de straatkolken, waar het regenwater in wegloopt, (deels) van gerecycled kunststof kunnen maken. Hiervoor willen we kunststof gebruiken dat komt uit verpakkingsafval (pmd) van huishoudens.

Daarnaast onderzoeken we met Natuur&Milieu Overijssel (NMO) de gemeente Zwolle en het Polymer Science Park of gescheiden ingezamelde, harde kunststoffen, zoals tuinstoelen en speelgoed, gerecycled kunnen worden tot producten die we kunnen gebruiken in de openbare ruimte, zoals bankjes. Harde kunststoffen komen nu nog vaak in het restafval terecht, maar hebben veel waarde. Door nuttige producten te maken van harde kunststoffen wordt de waarde zichtbaar. Daarnaast sluiten we op deze manier de kringloop lokaal en de uiteindelijke producten moeten uiteraard aansluiten bij de behoeften van de bewoners.

Ook in onze eigen bedrijfsvoering kijken we waar we gerecycled kunststof kunnen toepassen. Zo bestaan al onze mini-containers (kliko’s) al deels uit gerecycled kunststof. De grijze zelfs al voor 96,6%! De containers met gekleurde deksels hebben een iets lager percentage, omdat de heldere kleuren moeilijker te realiseren zijn met gerecycled kunststof.

Lees meer over circulaire economie op: www.rova.nl/weekvandece

Gebruikt frituurvet en bakolie? Lever het in!

Bakt u zelf oliebollen of appelflappen met oud en nieuw? Lever het gebruikte vet of olie in bij een van de inzamelpunten...
Bekijk