In CirkelWaarde maken we werk van circulaire economie

In CirkelWaarde maken we werk van circulaire economie


in Inwoners
Delen

Gemeenten hebben de wettelijke verplichting de inzameling van huishoudelijk afval te verzorgen. De afgelopen tientallen jaren hebben gemeenten zich vooral gericht op het zo goed en efficiënt mogelijke inzamelen van afval bij huishoudens. Waarbij de verwerking van het afval gericht is op een manier die zo min mogelijk ons milieu belast.

De komende jaren gaat de aandacht naar het zo goed mogelijk verwaarden van de ingezamelde grondstoffen. Met verwaarden bedoelen we het op de meest duurzame manier benutten van grondstoffen; Op welke manier kunnen we grondstoffen zo lang mogelijk in de keten houden? Welke maatregelen en vernieuwingen zijn daar voor nodig in de keten? En hoe krijgen we meer samenwerking in de verschillende grondstofketens? Samengevat, hoe maken we serieus werk van de circulaire economie? Om een antwoord op deze vragen te krijgen, zijn Circulus Berkel, AVU en ROVA onder de naam CirkelWaarde een samenwerking gestart.

De reden dat we deze samenwerking zijn gestart is dat we al op verschillende vlakken nauw samenwerken en alle drie de organisaties met dezelfde vragen bezig zijn. Waarom dan niet meer samenwerken? CirkelWaarde is een netwerkorganisatie waarin kennis wordt gebundeld en waarin taken kunnen worden verdeeld.

We onderscheiden binnen de samenwerking twee onderdelen. Om te beginnen gaan we samenwerken bij de afzet van de grondstofstromen. Dat betekent onder andere samen marktverkenningen uitvoeren, aanbestedingen organiseren en contracten beheren. Daarnaast gaan we samenwerken in ons zogenaamde expertisecentrum. Binnen het expertisecentrum richten we ons op onderzoek en ontwikkeling van nieuwe verwerkingsmogelijkheden voor huishoudelijke afvalstoffen. Op korte termijn richten we onze pijlen daarbij vooral op de vraagstukken die gaan over textiel, luiers en incontinentiemateriaal, plastics, elektronica en toekomstige verwerkingsroutes voor organische afvalstoffen.

Gemeente Zwolle en ROVA starten met innovatieve methode om status verkeersborden te controleren

Gemeente Zwolle en ROVA starten met een pilot om het beheer van de Zwolse verkeersborden te optimaliseren met behulp van...
Bekijk