Unieke Achterhoekers aan het werk bij ROVA

Unieke Achterhoekers aan het werk bij ROVA


in Inwoners
Delen

zoveel mogelijk mensen die er zelf niet in slagen werk te vinden, verdienen een baan. Om dat de komende jaren in de Achterhoek voor elkaar te krijgen, is donderdag 24 september 2015 in de campagne ‘Unieke Achterhoekers aan het werk’ van start gegaan.

Unieke Achterhoekers zijn mensen die om welke reden dan ook moeite hebben een baan te vinden. Zij hebben nu een Wajong-uitkering, werken bij de sociale werkvoorziening of hebben een beperking waardoor zij steeds buiten de boot vallen. De campagne ‘Unieke Achterhoekers aan het werk’ laat de komende tijd zien dat al deze werkzoekenden zo hun eigen talent hebben. Uiteindelijk is het doel dat er meer banen komen voor deze Unieke Achterhoekers.

Gevelbordje voor Unieke Achterhoekers bij ROVA
Namens de initiatiefnemers reikte wethouder Wim Aalderink donderdag 1 oktober een gevelbordje uit aan Judith Slot, vestigingsmanager Achterhoek ROVA. Dit gevelbordje laat zien dat het bedrijf Unieke Achterhoekers in dienst heeft. Bij ROVA in Winterswijk werken al Unieke Achterhoekers in de vorm van werkervaringsplekken (WEP-ers). Er zijn al mooie resultaten behaald. Van de 18 ingestroomde WEP-ers in Winterswijk zijn 13 personen al binnen enkele maanden doorgestroomd naar regulier betaald werk en is er op dit moment nog één in dienst bij ROVA.

125.000 extra banen
De campagne is een initiatief van het in januari opgerichte Werkbedrijf Achterhoek en loopt tot eind 2016. In het Werkbedrijf zijn alle Achterhoekse gemeenten, het UWV en de Achterhoekse werkgeversorganisaties en vakbonden vertegenwoordigd. Samen staan zij voor de opdracht om (nieuwe) kansen op werk te creëren voor werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze opdracht komt voort uit de het landelijke Sociaal Akkoord dat in het kader van de nieuwe Participatiewet is gesloten. In dit Sociaal akkoord staat het streven om tot 2026 125.000 extra banen te realiseren. Ook de Achterhoek heeft de opdracht hieraan bij te dragen. De campagne Unieke Achterhoekers aan het werk is één van de middelen die de Achterhoek hiervoor inzet.

Brand in vergistingsinstallatie ROVA Zwolle

Zaterdag 1 juni is rond de middag brand ontstaan in de vergistingsinstallatie bij ROVA in Zwolle. Doordat de brand vroeg...
Bekijk