Inzameling pmd-afval zeer succesvol, kwaliteit kan nóg beter

Inzameling pmd-afval zeer succesvol, kwaliteit kan nóg beter


in Inwoners
Delen

Sinds ROVA en de gemeente de inzameling van plastic verpakkingen hebben uitgebreid met metalen verpakkingen en drankenkartons is het percentage afval dat wordt gescheiden, fors gestegen. Dat is goed nieuws. Het doel is om uiteindelijk alle materialen die herbruikbaar of recyclebaar zijn uit het restafval te krijgen. De gescheiden inzameling van plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons (pmd) is hier een goed voorbeeld van.

Ondanks de positieve resultaten kan de kwaliteit van het ingezamelde pmd beter. De sorteerinstallatie waar het  pmd wordt aangeleverd is ingericht op verpakkingen. Gebruiksvoorwerpen zoals tuinslangen, speelgoed en dekzeilen verstoren het sorteerproces. Ook verpakkingen die niet helemaal leeg zijn, kunnen storingen veroorzaken, doordat resten ervoor kunnen zorgen dat de machines vastlopen.

Dus ondanks de positieve resultaten kan de inzameling van pmd nóg beter. Stel jezelf bij het scheiden van pmd altijd de vraag, is mijn afval een verpakking van plastic of metaal of een drankenkarton? Is het antwoord op deze vraag ja, dan hoort het bij pmd en anders niet. Voor een uitgebreide lijst met wat er wel en niet bij pmd hoort is te vinden op www.doemeemetpmd.nl

Nationale Biodiversiteitsdag op 22 mei 2019

Op 22 mei 2019 is het de Nationale Biodiversiteitsdag. Maar wat is biodiversiteit en waarom is het belangrijk? "Bio" bet...
Bekijk