Wat kan ik doen met asbesthoudend materiaal?

Wat kan ik doen met asbesthoudend materiaal?


in Inwoners
Delen

Wat is asbest?
Asbest is een verzamelnaam voor een aantal mineralen en bestaat uit fijne, heel kleine vezels. Deze stof is met name na de oorlog tot aan de jaren 90 veel gebruikt in gebouwen en woningen omdat hij sterk en slijtvast is. Asbest is bestand tegen inwerking van buitenaf van zuren en logen, en tegen hoge temperaturen. Het heeft bovendien een sterk isolerende werking en het is goedkoop. Pas later bleek dat asbestvezels gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Die vezels komen vrij als asbest in slechte staat verkeert of als het op een verkeerde manier wordt verwijderd. Bijvoorbeeld door er zomaar in te zagen/boren of aan te slijpen. Asbest in uw omgeving hoeft geen probleem te zijn, zolang er maar voorzichtig mee wordt omgegaan.

Herkennen van asbest
Asbest kunt u op verschillende plekken in en aan huis tegenkomen. (Sinds 1993 mag asbest niet meer in gebouwen worden verwerkt) Alleen in een laboratorium kan met 100 procent zekerheid worden vastgesteld of een materiaal of product asbest bevat.

Wel kunt u materialen of producten herkennen waarin mogelijk asbest zit:
• Oude (betonnen) bloembakken, oude afvoerpijpen
• Vinyl vloerbedekking (Novilon) of vloertegels (Colivinyl)
• Schoorsteenkanalen en plaatmateriaal nabij CV-ketels
• Gevelbekleding en golfplaten daken
• Harde isolatieplaten achter een borstwering

Waar moet u verder op letten?
Als particuliere inwoner van de gemeente Zwolle mag u maximaal 35m2 asbest verwijderen. Daarvoor moet u speciale veiligheidsmaatregelen nemen. Asbest in uw huis hoeft niet direct een risico te zijn voor uw gezondheid. Pas als asbestdeeltjes vrijkomen en in de lucht gaan zweven (bijvoorbeeld door sloop), is er kans dat u asbestdeeltjes inademt. Dit kan verschillende ziekten veroorzaken, waaronder kanker. Omwille van uw gezondheid is het aan te bevelen om beschermende kleding te dragen tijdens het verwijderen van asbesthoudende materialen. Verantwoord verwijderen van asbest is van het grootste belang i.v.m. het 'rondzweven' van asbestvezels.

Zo voorkomt u 'rondzweven' van asbestvezels:
• Sluit de werkruimte zo goed mogelijk af;
• Houdt asbesthoudend materiaal nat;
• Verwijder asbesthoudend materiaal in grote en hele delen;

Wat kunt u met asbesthoudend materiaal doen?
Het asbesthoudende afval mag u nooit met het restafval of grof huishoudelijk afval meegeven. Inwoners van de gemeente Zwolle kunnen asbesthoudend materiaal bij het  ROVA-milieubrengstation aan de Rijnlandstraat aanbieden.

Hiervoor gelden speciale regels.

Voorwaarden
U heeft de mogelijkheid om maximaal 35m² asbesthoudend materiaal met een maximaal gewicht van 600 kilogram (gebaseerd op 35m²) gratis eenmalig per adres te brengen naar het milieubrengstation op voorwaarde dat:

- de acceptatie sloopmelding wordt getoond

- én de milieupas wordt aangeboden

- én het materiaal verpakt is volgens onderstaande voorwaarden:

· Verpak het asbest dubbel en luchtdicht in asbestfolie of landbouwfolie, zodat elke verlies van de inhoud is uitgesloten.

· Het folie (PE-folie) moet minimaal 0,2 mm dik zijn, zodat het niet beschadigt bij normale transporthandelingen.

· Asbest verpakt in ondoorzichtig (landbouw)folie moet voorzien zijn van een sticker met de tekst "asbest bevattend".

· Bied handzame pakketten aan. Het asbest moet door de aanbieder in de asbestcontainer worden gelegd. Het is niet toegestaan om asbest in de container te storten of te gooien.

· De buitenzijde van de verpakking moet vrij zijn van asbest.

· Scherpe voorwerpen moeten zijn afgeschermd, zodat deze het folie niet beschadigen.

Als het gewicht van het met sloopmelding aangeboden asbest meer dan 600 kg is, worden meerkosten in rekening gebracht. Deze kosten worden tegen het geldende poorttarief door de inwoner afgerekend bij de weegbrug op het milieubrengstation.

ROVA administreert de stortingen van asbest door particulieren op postcode, huisnummer en kilogrammen en overlegt dit op verzoek aan de gemeente in het kader van de monitoring en handhavingstaken van de gemeente.

Persoonlijke bescherming

Asbest is een gevaarlijke afvalstof. Behandel daarom asbesthoudend materiaal altijd voorzichtig en zorg voor goede persoonlijke bescherming.

Op vertoon van het formulier "acceptatie sloopmelding" is op het milieubrengstation gratis asbestfolie (PE folie 0,2 mm) verkrijgbaar (door de gemeente beschikbaar gesteld).

Meer informatie over het verwijderen van asbest in de gemeente Zwolle vindt u op: www.zwolle.nl/asbestdak