Ik wil grof huishoudelijk afval laten ophalen. Kan dat?

Ik wil grof huishoudelijk afval laten ophalen. Kan dat?


in Inwoners
Delen

Ja, dit is mogelijk, u kunt kosteloos uw grof huishoudelijk afval laten ophalen. Maak hiervoor een online afspraak, of neem contact op met ons klantcontactcentrum via (033) 422 85 00.

 Voorbeelden van grof huishoudelijk afval zijn:

 • Huisraad : Stoelen, Bankstel, Kasten, Tafels, Bedden enz.
 • Tuinmeubilair

Niet geaccepteerd als grof huishoudelijk afval:

 • Materiaal dat vast met de woning verbonden was en onderdeel uitmaakt van de inrichting van de woning onder andere;
  • Keukens, sanitair en deuren en kozijnen
 • Materialen die vrijkomen bij de bouw of verbouw van particuliere woningen en andere daarmee vergelijkbare woonruimte onder andere;
  • Dakbedekking, gipsblokken of –platen, puin, isolatiemateriaal, grond en zand
 • Materiaal dat op basis van de samenstelling niet als grof huishoudelijk afval mag worden ingezameld onder andere;
  • Asbest, geïmpregneerd hout, glas, auto-, motor-, of brommeronderdelen, banden, Klein Chemisch Afval (verf, lijm, spuitbussen), Wit- en bruingoed (apparaten die een stekker bevatten)

Aanbiedvoorwaarden

 • U mag maximaal 1 kuub (1 m3) per keer gratis aanbieden. Een kuub is ongeveer de inhoud van een kinderbox.
 • Zet uw grof huishoudelijk afval op de afgesproken dag vóór 07:30 uur (dus niet op de avond ervóór!), zo veel mogelijk gebundeld, voor uw woning aan de stoeprand. Indien andere plaatsingsvoorwaarden in de bevestiging staan, houd u deze aan. Bij het inzamelen wordt vaak gebruik gemaakt van een auto met kraan. Plaats daarom het grof huisvuil niet onder of naast bomen, naast lantarenpalen, tegen muren of schuttingen en probeer te voorkomen dat er auto's dichtbij het afval geparkeerd staan.
 • Een bundel mag niet langer zijn dan 1,50 meter en niet meer wegen dan 25 kilogram.
 • Scherm scherpe randen en voorwerpen zodanig af dat het personeel van ROVA zich er niet aan kan verwonden.
 • Restafvalcontainers met grof huishoudelijk afval worden niet geleegd.

U hoeft niet thuis te zijn op de afgesproken inzameldag.