Kennis & Advies

Als kennispartner van de gemeente ondersteunen we de gemeente met actuele kennis en deskundige adviezen. Hiermee dragen we bij aan het bereiken van de gemeentelijke beleidsdoelstellingen. Dit kan op het gebied van afval, grondstoffen, duurzaamheid en circulariteit zijn. Maar ook op het gebied van het beheer van de buitenruimte, met thema’s als biodiversiteit en klimaatadaptatie.

Kennis & Advies

Beleid afval en grondstoffen

Bij de inzameling van afval en grondstoffen is ROVA al jaren koploper en kunnen we voor onze adviezen gebruikmaken van jarenlange ervaring. ROVA heeft door de jaren heen diverse afvalinzamelconcepten ontwikkeld die tegenwoordig door het hele land worden gebruikt zoals Omgekeerd Inzamelen [link naar dienst afval en grondstoffen] en Diftar [link naar dienst afval en grondstoffen]. De invoering van een inzamelconcept is altijd maatwerk om te komen tot de optimale balans tussen financiën, milieurendement en service voor inwoners.

Welke resultaten gemeenten en haar inwoners behalen bij afval- en grondstoffenscheiding wordt jaarlijks vastgelegd in de grondstoffenmonitor van ROVA. In deze rapportage geven we terugkoppeling over de prestaties van het beleid aan de hand van milieurendement, financiën, educatie en service.

Zwerfvuil

In een groot aantal gemeenten werken via het zwerfvuilprogramma Mooi Schoon actief samen op het gebied van zwerfvuilbestrijding. Mooi Schoon richt zich op het voorkomen van zwerfvuil met behulp van maatwerk interventies en op bewonersparticipatie om het op te ruimen als het zwerfafval toch in de buitenruimte ligt.

Regie

Inzamelde afval- en grondstoffen worden bij ROVA op- en overgeslagen naar derden. ROVA voert de regie op alle afval- en grondstofstromen. Door het aanbod van onze 23 aandeelhoudende gemeenten te combineren kunnen we voordelige contractafspraken met sorteerders en verwerkers maken tegen de beste verwaarding. Hiervoor werken we ook samen met onze partners AVU en Circulus-Berkel in het Handelshuis van de strategische alliantie CirkelWaarde.

Het expertisecentrum van CirkelWaarde onderzoekt nieuwe technieken en mogelijkheden om de huishoudelijke grondstofstromen op een zo hoogwaardig mogelijke manier te kunnen recyclen.

Containermanagement

Voor betrouwbare data en beheersing van alle inzamelmiddelen zoals minicontainers aan huis en (ondergrondse) verzamelcontainers in de wijk, voeren we nauwkeurig containermanagement uit. Op basis van deze data kunnen we nauwkeurige analyses maken, waarop we nieuw beleid kunnen baseren.

Beleid beheer buitenruimte

ROVA gaat bij het beheer van de buitenruimte verder dan alleen de uitvoering van de groen- of reinigingswerkzaamheden. Naast onze uitvoerende werkzaamheden zijn wij ook een kennispartner voor onze gemeenten. We zijn flexibel om in te kunnen spelen op toekomstige uitdagingen zoals klimaatadaptatie, duurzaamheid of bewonersinitiatieven. Ons uitvoering draagt bij aan de uitdagingen waar we voor staan, zoals wateroverlast en hittestress.

Communicatie undefined Voorlichting

Of het nu gaat om communicatie over inzameldagen of uitvoering van onze dienstverlening, om de invoering van een nieuw inzamelsysteem of om een traject waarin we de kwaliteit van de grondstoffen willen verbeteren, ROVA ondersteunt haar gemeenten met communicatie. Dit doen we bijvoorbeeld in de vorm van bewonersavonden of uitvoeringsbrieven waarbij we inwoners stapsgewijs meenemen in een verandering. Maar ook in crossmediale campagnes voor gemeenten om handen en voeten aan gerichte communicatie met als doel dat inwoners beter gaan scheiden en door middel van ons educatieprogramma Groentour voor basisschoolleerlingen.

We staan dagelijks in contact met onze inwoners via verschillende kanalen, zoals onze website, sociale kanalen en onze eigen ROVA-app.

Klantcontactcentrum

Voor onze gemeenten zijn wij het eerste aanspreekpunt voor inwoners met vragen en meldingen over onze dienstverlening zoals de inzameling en het groenbeheer, onze inzamelmiddelen en het scheiden van afval en grondstoffen. Inwoners kunnen ons bereiken via een groot aantal contactkanalen. Op werkdagen en op zaterdagen zit een team van circa 10 collega’s klaar om alle vragen die binnen komen via telefoon, social media of chat in behandeling te nemen.

Inwonersservice

Elke twee jaar wordt door een onafhankelijk onderzoeksbureau een bewonersonderzoek uitgevoerd in de ROVA-gemeenten. De gemiddelde tevredenheid over de afvalinzameling scoorde in 2018 een 7,5.