Beheer Buitenruimte

In een schone, duurzame en veilige omgeving is het prettig wonen, werken en ontspannen. ROVA verzorgt sinds 2011 in meerdere gemeenten naast de afvalinzameling ook de buitenruimte. Dat doen we voor steeds meer gemeenten, zoals Olst-Wijhe, Oost Gelre, Winterswijk, Zwartewaterland en Zwolle.

Beheer Buitenruimte

ROVA gaat bij het beheer van de buitenruimte verder dan alleen de uitvoering van de groen- of reinigingswerkzaamheden. Naast onze uitvoerende werkzaamheden zijn wij ook een kennispartner voor onze gemeenten. We kunnen flexibel inspelen op belangrijke thema’s zoals klimaatadaptatie, duurzaamheid en bewonersinitiatieven. We werken hierbij samen met onze gemeenten.

ROVA-werkzaamheden in de buitenruimte

Het werk van ROVA in de buitenruimte kent twee grote onderdelen: integraal beheer in de woonwijken en het specialistisch onderhoud. Zo zorgen we in de woonwijken bijvoorbeeld voor het onderhoud van heesters, plantsoenen, gazons en bloembakken. Grasvelden en bermen worden regelmatig gemaaid, bladeren worden opgeveegd, goten en kolken maken we schoon voor een goede waterafvoer, bij gladheid strooien we zout op de wegen, na evenementen vegen we de straten schoon en als een speeltoestel kapot is, komen wij het maken. Bij specialistisch onderhoud kun je denken aan het onderhoud op de sportvelden, het werk bij recreatieplassen, werk op begraafplaatsen en speciaal bomenonderhoud. Onze vakmensen zijn steeds op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en kunnen hier met hun kennis en expertise goed op inspelen.

Partner van Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Sinds mei 2021 is ROVA partner van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Als partner van het Deltaplan denkt ROVA op strategisch niveau mee over een verdere invulling en realisatie van het Deltaplan. In samenwerking met gemeenten ontwikkelt ROVA kennis en best practices voor het verbeteren van de biodiversiteit. Als onderdeel van het partnerschap deelt ROVA haar kennis en ervaringen, zodat gezamenlijk het herstel van de biodiversiteit vorm kan worden gegeven.

Participatie

Een fijne leefomgeving maken we samen. Daarom werkt ROVA nauw samen met gemeenten en inwoners. En dat doen we graag op een inclusieve manier. Naast onze vaste medewerkers werken we met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij doen bij ons werkervaring en werkritme op bij het werken in de woonwijken. We werken samen met lokale uitvoerders van regelingen als de WsW, WAJONG en WEP en met het landelijke UWV. Ons gezamenlijke doel is iedereen laten participeren door werk.

Kompaan-medewerker participeert in wijkwerkzaamhedenKompaan-medewerker participeert in wijkwerkzaamheden