Afval & Grondstoffen

ROVA staat midden in de maatschappij. Als kennispartner én uitvoeringsorganisatie werken wij samen met onze gemeenten en inwoners aan de inzameling en recycling van huishoudelijk afval. We zamelen afval en grondstoffen in en richten ons bij de afzet op circulaire toepassingen van de ingezamelde grondstoffen. Zodat de inzet van inwoners uiteindelijk leidt tot een nieuwe waardevolle producten.

Afval & Grondstoffen

De juiste manier om afval en grondstoffen in te zamelen vraagt in iedere gemeente om maatwerk. ROVA stelt hiervoor samen met de gemeente een grondstoffenbeleid op. Binnen dit beleid richten we ons op het verbeteren van de inzamelprestaties, zowel kwantiteit als kwaliteit is hierbij belangrijk. Met de implementatie van verschillende inzamelsystemen geven we invulling aan de gemeentelijke VANG-doelstellingen. We faciliteren inwoners maximaal in het scheiden van grondstoffen zodat we deze zo goed mogelijk kunnen hergebruiken. Om ingezamelde grondstoffen daadwerkelijk hoogwaardig te kunnen benutten, moeten deze grondstoffen in de eerste plaats zo zuiver mogelijk worden ingezameld. Om de kwaliteit van ingezamelde grondstoffen te verbeteren en inwoners bewust te maken van het belang van goede afvalscheiding, introduceerden we ons programma #Terugwinnaars. In dit programma werken we nauw samen met onze gemeenten aan het vergroten van inzicht in de herkomst en de oorzaak van vervuiling, aan bewustwording bij inwoners.

Omgekeerd inzamelen

Omgekeerd inzamelen is een duurzaam concept van ROVA. Het idee is ontstaan in 2009 en in de eerste gemeenten ingevoerd in 2011. Het helpt gemeenten bij het behalen van de milieudoelstellingen. Maar liefst 90 procent van het huishoudelijk afval kunnen we hergebruiken als grondstof voor nieuwe producten. Denk aan plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons (pmd), groente- fruit- en tuinmateriaal (gft) en papier undefined karton. Daarom haalt ROVA niet meer het restafval aan huis op, maar juist de afvalsoorten die als grondstof kunnen worden hergebruikt. Wat overblijft, brengen inwoners zelf naar (ondergrondse) containers voor restafval.
Elke gemeente kiest een maatwerkaanpak. Inwoners krijgen hierover uitgebreide informatie, zodat duidelijk is wat er verandert en wanneer omgekeerd inzamelen van start gaat.

VANG

Het omgekeerd inzamelen past naadloos in het landelijke beleid en de VANG-doelstellingen van het kabinet: van 250 naar 100 kilo restafval per inwoner per jaar en 75 procent scheiding van huishoudelijk afval in 2020.

Dit levert omgekeerd inzamelen op

In 2011 is ROVA in de eerste gemeenten begonnen met het omgekeerd inzamelen. Vele gemeenten volgden. Met succes: in 2009 bracht de gemiddelde inwoner 500 kilo restafval weg, in 2018 was dat nog maar 119 kilo. En cijfers uit Dalfsen tonen aan dat er 103 procent meer gtf-materiaal wordt ingezameld.
De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu verlangt in 2020 75 procent hergebruik. Dat is in een aantal ROVA gemeenten met omgekeerd inzamelen al in 2014 ruimschoots gehaald. En het gemiddelde hergebruik-percentage in ROVA-werkgebied ligt inmiddels ook boven de gewenste 75 procent.

Diftar

Diftar staat voor 'gedifferentieerde afvaltarieven' per huishouden. Met andere woorden, hoe minder restafval een huishouden produceert, hoe minder het betaalt. Diftar is dus een fiscaal instrument dat inwoners stimuleert om minder afval te produceren en grondstoffen nauwkeurig te scheiden. De hoeveelheid aangeboden afval wordt geregistreerd met chips in minicontainers en met ROVA-passen.

ROVA verzorgt al meer dan 15 jaar complete diftar-projecten, van de invoering van het systeem tot en met het gecontroleerde en gecertificeerde fiscale databeheer. ROVA verzorgt voor de gemeenten ook de communicatie met inwoners.

ROVA Diftar EDP-gecertificeerd

Betrouwbaarheid staat voorop bij gemeentelijke belastingheffing. ROVA beschikt als eerste in Nederland over een EDP-gecertificeerd Diftar-systeem. Dit betekent dat alle processen en middelen voor de verzameling en registratie van afvalgegevens aan de hoogste standaard voldoen.

Dit levert diftar op

Diftar-gemeenten besparen gemiddeld 20 procent op de kosten voor afvalinzameling. Na de invoering van diftar in een gemeente daalt de hoeveelheid restafval gemiddeld met 25 procent. En herbruikbare afvalstoffen worden beter gescheiden ingezameld, wat een aanmerkelijke CO2-besparing oplevert. Bovendien maakt diftar inwoners bewust van de invloed van het hergebruik van grondstoffen, de kosten van afval en de gevolgen voor het milieu.