Gemeente Zwolle

U bent nu op uw gemeentepagina, in het keuzemenu links in het scherm ziet u de opties waarover voor uw gemeente meer informatie beschikbaar is. Ook is uw afvalkalender hier te vinden.

ROVA gemeente Zwolle

Op de website van de gemeente Zwolle vindt u de gemeente-informatie over de afvalinzameling.

 

Melding openbare ruimte

U kunt uw meldingen die gaan over de openbare ruimte hier doorgeven. Denk hierbij aan los liggende stoeptegels, kapot straatmeubilair, zwerfafval, kapotte riolering, kapotte straatverlichting, overlast van gemeentelijk groen en overlast van muizen en/of ratten.

Formulier melding openbare ruimte

Wijzigingen in storten bouw- en sloopafval, puin, wit- en bruingoed

In de gemeente Zwolle vinden er wijzigingen plaats voor het storten van bouw- en sloopafval, puin en bruin- en witgoed. Lees hier wat gaat veranderen. 

 

Twitter