ROVA Klantcontactcentrum

Telefoon: (038) 427 37 77
E-mail: klantenservice@rova.nl
Twitter: @ROVA
 

De afvalkalender 2013 staat digitaal klaar!

14 december 2012

De afvalkalender 2013 staat klaar voor de inwoners van ROVA gemeenten. Men kan deze eenvoudig bekijken door het invullen van postcode en huisnummer via www.rova.nl/afvalkalender. Alle informatie komt daar bij elkaar op adresniveau. Zo kan men 24/7 direct zien wanneer de eerstvolgende inzameling is; kan men zakken bestellen en kan men zien waar de dichtstbijzijnde glascontainer staat.

Digitaal stimuleren

De belangrijkste reden om  een digitale versie van de afvalkalender te introduceren is  dat er niet onnodig schaarse grondstoffen worden gebruikt, c.q. papier. Ook is gebleken uit reacties op voorgaande papieren edities dat inwoners niet zomaar ongevraagd een papieren versie wensen te ontvangen.  Met de digitale kalender verhoogt het serviceniveau omdat iedereen zelf op maat kan bepalen welke informatie relevant is en wanneer men deze tot zich neemt.

Voor de groep inwoners die toch een papieren kalender wenst te ontvangen, heeft ROVA ook een mogelijkheid gecreëerd. Zij kunnen contact opnemen met het ROVA Klantcontactcentrum (038) 427 37 77 en kunnen daar aangeven dat zij de papieren versie wensen te ontvangen. Deze wordt dan toegezonden.

De ROVA-app

In 2012 hebben al veel inwoners gebruik gemaakt van een proefversie van een app waarmee de inzameldata te zien zijn. Door de positieve ervaringen hiermee heeft ROVA besloten zelf deze app te ontwikkelen. Deze sluit nog beter aan op de informatiebehoefte van de inwoners. Men kan bijvoorbeeld een herinnering instellen, zodat er een seintje volgt wanneer een container aan de weg gezet kan worden. De gratis ROVA-app is er voor iPhone en Android-toestellen en te downloaden in de Appstore. LET OP: De oude app wordt per 1 januari 2013 niet meer ondersteund. Begin 2013 komt ook de tablet-versie uit.

< terug