Huishoudelijk afvalAfval ABCKlein chemisch afval (kca)

Klein chemisch afval (KCA)

Wat is het?
Het gaat hier veelal om stoffen die gevaarlijk kunnen zijn (brandbaar, giftig en bijtend) zoals schoonmaakmiddelen, verf, medicijnen, batterijen, spaarlampen en oliën.

Waar kan het heen?
U kunt uw KCA inleveren op het milieubrengstation, of als in uw gemeente de Chemokar rijdt, kunt u het daar inleveren.

Hoe moet het KCA worden aangeboden?
Vanwege de samenstelling van KCA is het belangrijk dat u bij het aanbieden rekening houdt met de volgende aanbiedvoorwaarden. Dit om de veiligheid te waarborgen.

Wilt u het KCA aanbieden:
• In een gesloten chemobox
• In de originele, gesloten verpakking (dus geen potjes met vloeistof zonder deksel)


Wat gebeurt ermee?
Omdat het om gevaarlijke stoffen gaat, mag chemisch afval niet bij het restafval. Het wordt, afhankelijk van de stof, onder verschillende gecontroleerde omstandigheden verwerkt.

 

terug naar afval ABC