Gemeente Hardenberg

U bent nu op uw gemeentepagina, in het keuzemenu links in het scherm ziet u de opties waarover voor uw gemeente meer informatie beschikbaar is. Ook is uw afvalkalender hier te vinden.

Op de website van de gemeente Hardenberg vindt u de gemeente-informatie over de afvalinzameling.

ROVA gemeente Hardenberg